Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Lawrenca Drojetzkiego

W imieniu Dziekana prof. Z. Nadolnego zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Lawrenca Drojetzkiego „Wybór energooptymalnego systemu chłodzenia opartego na naturalnych czynnikach chłodniczych dla lodowisk zewnętrznych zadaszonych”. Promotorem doktoranta jest dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP.

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 7 maja br. o godzinie 11.00 w formie online pod linkiem: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/dor-87q-ek6

Z rozprawą doktorską, autoreferatem oraz z recenzjami można zapoznać się na stronie BIP PP, pod linkiem: https://bip.put.poznan.pl/artykul/mgr-inz-lawrence-drojetzki