Współpraca z przemysłem

Działalność Instytutu obejmuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji analiz pomiarowych, symulacyjnych, zadań optymalizacyjnych, audytów i opinii eksperckich.

Przykładowe analizy teoretyczne, zadania pomiarowe, prace optymalizacyjne, które mogą zostać zrealizowane we współpracy z Instytutem zestawiono poniżej (listy rozwijane po kliknięciu na nazwę zakładu). 

 • Badania urządzeń i procesów w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Modelowanie i optymalizacja układów wodociągowych
 • Monitorowanie, modelowanie i ochrona wód powierzchniowych
 • Struktura osadów pochodzących z oczyszczania wody i ścieków
 • Technologie i urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Metody uzdatniania wody, rekultywacja wód i gruntów
 • Testy toksyczności w ochronie i kontroli jakości wód
 • Integracja metod fizykochemicznych, biochemicznych i informatycznych w inżynierii środowiska
 • … i inne, zapraszamy do kontaktu (LINK – kontakt)
 • Badanie oporów przepływu i charakterystyk przepływowych urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych, wymienników ciepła, przepływomierzy i elementów armatury
 • Wymiana ciepła w elementach urządzeń grzewczych i wentylacyjnych oraz w wymiennikach ciepła
 • Badania i modelowanie pola temperatury gruntu oraz gruntowych wymienników ciepła
 • Badania i analiza pracy elementów sieci i węzłów ciepłowniczych
 • Minimalno-energijne sterowanie systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi
 • Kształtowanie środowiska wewnętrznego dla potrzeb ludzi, jak i dla wybranych technologii
 • Oszczędne gospodarowanie energią
 • Energooszczędne systemy ogrzewcze i klimatyzacyjne
 • Modelowanie procesów cieplnych i przepływowych w budynkach i instalacjach
 • Ochrona cieplna budynków i jej wpływ na zapotrzebowanie energii
 • Systemy i urządzenia ochrony powietrza
 • Technologie oczyszczania spalin i gazów odlotowych
 • Termiczna utylizacja odpadów drzewnych
 • … i inne, zapraszamy do kontaktu (LINK – kontakt)