O Instytucie

Instytut świadczy również usługi w zakresie badań elementów wyposażenia instalacyjnego budynków, ekspertyzy stanu technicznego urządzeń inżynierii środowiska, doradztwa technicznego, audytingu energetycznego obiektów i systemów, oceny technologii zagospodarowania odpadów, produkcji biopaliw, analizy pracy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatycznych i inne związane z zakresem działalności.

Dane kontaktowe Instytutu

Strona internetowa Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Siedziba Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych