Oferta i baza dydaktyczna

Obiekty dydaktyczne
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na terenie campusu Warta w budynku CDWTCH (Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej, 2 i 3 piętro, skrzydło B), Centrum Mechatroniki i Nanotechnologii, hali laboratoryjnej nr 21 oraz A6, a także w obiekcie dydaktyczno – doświadczalnym (domu pasywnym Politechniki Poznańskiej).

Na pierwszych latach studiów z przedmiotów podstawowych student ma do czynienia głównie z matematyką, fizyką i chemią. Z przedmiotów technicznych i przyrodniczych można wymienić na przykład Mechanikę Płynów, Technikę Cieplną, Biologię Środowiska. Szczegółowy opis poszczególnych przedmiotów objętych planem studiów jest dostępny w kartach opisu poszczególnych przedmiotów – LINK do kart ECTS na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

Po wykładach można się zrelaksować w ramach zajęć z Wychowania Fizycznego na pływalni i nowoczesnej Sali gimnastycznej w campusie Warta.

W Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych można w sposób bezpośredni zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami. W laboratoriach dydaktycznych student ma do dyspozycji aparaturę pomiarową, dzięki której może przeprowadzać eksperymenty i dzięki wykładom z określonych przedmiotów połączyć wszystkie dane w odpowiednie wnioski.

Do dyspozycji Studentów są zaawansowane stanowiska dydaktyczne, m.in. do badań przepływowych, wyznaczania charakterystyk hydraulicznych zaworów, wentylatorów i układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, do badania komfortu cieplnego w pomieszczeniach, badania stężeń zanieczyszczeń i sprawności urządzeń cieplnych, badań składu fizykochemicznego wody i ścieków itd.

Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową, w tym kamerami termowizyjnymi, zestawem do badania szczelności powietrznej pomieszczeń i budynków blower-door, anemometru laserowego LDA (ang. Laser Doppler Anemometry) i innymi.

Do dyspozycji Studentów są nowoczesne stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym symulację przepływu ciepła i komfortu cieplnego w budynkach, symulacji działania systemów zarządzania budynkami BMS (ang Building Management System), modelowania informacji o budynku w oparciu o technologię BIM (ang. Building Information Modeling).

Instytut posiada również obiekt badawczy, w którym można się zapoznać z prowadzonymi badaniami nowoczesnych urządzeń technicznego wyposażenia budynków.

Przykładowe stanowiska i sprzęt laboratoryjny wykorzystywane przez Studentów w trakcie studiów

Oznaczanie wagowego składu ziarnowego pyłu za pomocą pipety sedymentacyjnej (laboratorium Inżynieria Ochrony Atmosfery)
Oznaczanie wagowego składu ziarnowego pyłu za pomocą pipety sedymentacyjnej (laboratorium Inżynieria Ochrony Atmosfery)
Piknometry do oznaczania bezwzględnej gęstości pyłu (laboratorium Inżynieria Ochrony Atmosfery)
Piknometry do oznaczania bezwzględnej gęstości pyłu (laboratorium Inżynieria Ochrony Atmosfery)
Stanowisko aeracji wody (laboratorium Technologia Ścieków)
Stanowisko aeracji wody (laboratorium Technologia Ścieków)
Bioreaktory do produkcji kwasu kapronowego (laboratorium Technologia Wody)
Bioreaktory do produkcji kwasu kapronowego (laboratorium Technologia Wody)
Analiza wody (laboratorium Technologia Wody)
Analiza wody (laboratorium Technologia Wody)
Wykrywanie kolizji w modelu federowanym BIM (laboratorium BIM w Inżynierii Środowiska)
Wykrywanie kolizji w modelu federowanym BIM (laboratorium BIM w Inżynierii Środowiska)
Regulator przepływu VAV (laboratorium Diagnostyka systemów HVAC)
Regulator przepływu VAV (laboratorium Diagnostyka systemów HVAC)
Stanowisko badania przemian powietrza wentylacyjnego w centrali (laboratorium Diagnostyka Systemów HVAC)
Stanowisko badania przemian powietrza wentylacyjnego w centrali (laboratorium Diagnostyka Systemów HVAC)
Laboratorium Technologii Wody
Laboratorium Technologii Wody
Regulator programowalny (laboratorium optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska)
Regulator programowalny (laboratorium optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska)
Symulacja działania zbiornika przepływowego (laboratorium Technologia Ścieków)
Symulacja działania zbiornika przepływowego (laboratorium Technologia Ścieków)
Stanowisko pomiarowe (laboratorium Mechanika Płynów)
Stanowisko pomiarowe (laboratorium Mechanika Płynów)
Stanowisko badania płaszczyznowego systemu grzewczo-chłodzącego (laboratorium Systemy Grzewcze)
Stanowisko badania płaszczyznowego systemu grzewczo-chłodzącego (laboratorium Systemy Grzewcze)
Stanowisko badania statycznych i dynamicznych metod równoważenia instalacji (laboratorium Systemy Grzewcze)
Stanowisko badania statycznych i dynamicznych metod równoważenia instalacji (laboratorium Systemy Grzewcze)
Roztwór wodny po dodaniu wskaźnika do oznaczenia pH (laboratorium Technologia Wody)
Roztwór wodny po dodaniu wskaźnika do oznaczenia pH (laboratorium Technologia Wody)
Modelowanie oddziaływania bezpośredniego promieniowania słonecznego na budynek (laboratorium BIM w Inżynierii Środowiska)
Modelowanie oddziaływania bezpośredniego promieniowania słonecznego na budynek (laboratorium BIM w Inżynierii Środowiska)
Stanowisko pomiarowe (laboratorium mechanika płynów)
Stanowisko pomiarowe (laboratorium mechanika płynów)
Termograficzny pomiar temperatury obiektu o niskiej emisyjności (laboratorium Systemy Grzewcze)
Termograficzny pomiar temperatury obiektu o niskiej emisyjności (laboratorium Systemy Grzewcze)
 

Czytaj dalej – rekrutacja

Szczegółowy rozkład przedmiotów i karty ECTS

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Inżynieria Środowiska odzwierciedlają aktualne wymagania branży i odpowiadają oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. Programem studiów objęte są nie tylko przedmioty zapewniające solidne podstawy teoretyczne, ale też zaznajamiające praktycznie z nowoczesnymi technologiami inżynieryjnymi.

Czytaj dalej o szczegółowym zakresie przedmiotów składających się na studia kierunku inżynieria środowiska – organizacji studiów 

Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z bogatym doświadczeniem naukowym i praktycznym.

Czytaj dalej o profilach dydaktyczno-naukowych pracowników Instytutu

 Praktyki studenckie i wymiany zagraniczne

W toku studiów realizowane są praktyki studenckie. Studenci naszego Instytutu zainteresowani zrealizowaniem części studiów za granicą mogą skorzystać z programu ERASMUS+

Czytaj dalej o wyjazdach z PP


Koła naukowe

Przy naszym Instytucie działają dwa Koła Naukowe, zrzeszające Studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na tematy inżynieryjno-techniczne:
– Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (KNIŚ)
– Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód

Czytaj dalej o kołach naukowych


Wsparcie socjalne

Studenci naszego kierunku mogą korzystać ze świadczeń socjalnych Politechniki Poznańskiej, w tym np.:
– stypendiów dla najlepszych studentów, celowych i fundowanych
– kredytów studenckich
– ubezpieczenia NNW
– zakwaterowania w domach studenckich (akademikach)

Czytaj dalej o wsparciu socjalnym