Strefa socjalna

  • Dostępne są stypendia Rektora, socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogi. Stypendia Ministra i dla doktorantów. Więcej informacji – Świadczenia i stypendia
  • Studenci mogą ubiegać się o kredyt Studencki. Więcej informacji – Kredyt studencki
  • Możliwe jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia NNW na cały rok akademicki. Więcej informacji – Ubezpieczenie NNW
  • Politechnika Poznańska dysponuje sześcioma Domami Studenckimi, w których jest prawie 2000 miejsc dla studentów w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. Więcej informacji – Domy studenckie