Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4
61-131 Poznań

Administracja, sekretariat Instytutu
mgr Joanna Tietz
Renata Strykowska
tel. +48 (61) 665 2438
fax. +48 (61) 665 2439

e-mail: office_ee@put.poznan.pl
www: http://www.ee.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

tel. +48 61 665 2442

e-mail: janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel

tel. +48 61 665 3498

e-mail: piotr.oleskowicz-popiel@put.poznan.pl

Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

tel. +48 61 665 2900

e-mail: tomasz.mroz@put.poznan.pl1-