Kadra

Pracownicy naukowi, badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej

 

Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki (ZWW)
Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza (ZWC):

(szczegółowe informacje o pracowniku dostępne po kliknięciu w nazwisko)

Pracownicy administracyjni i techniczni Instytutu:

  • mgr inż. Joanna Chwiałkowska
  • mgr inż. Sylwia Dziamska
  • mgr inż. Mikołaj Gomoński
  • Piotr Grządzielewski
  • Sylwia Kuińska-Ciążyńska
  • mgr inż. Grzegorz Matuszczak
  • mgr inż. Adam Michalak
  • Renata Strykowska
  • mgr Joanna Tietz

Doktoranci:

  Informacje o kadrze są także dostępne w Informatorze Politechniki Poznańskiej (LINK)

Siedziba Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych – ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań