Dodatkowe aktywności

Przy naszym Instytucie działają dwa Koła Naukowe, zrzeszające Studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na tematy inżynieryjno-techniczne.

KNIŚ zrzesza studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na temat branży sanitarnej poprzez m.in.:

 – szkolenia,
– prezentacje,
– badania,
– wycieczki,
– konferencje,
– wykłady,
– spotkania z projektantami i praktykami związanymi z szeroko pojętą Inżynierią Środowiska.

Koło naukowe stawia sobie za cel:
– poszerzanie wiedzy zdobywanej przez studentów podczas regulaminowego toku studiów o praktyczne aspekty jej wykorzystania,
– przy okazji działań związanych z realizacją głównego celu, studenci uczą się samodzielności, pracy w zespole oraz zwiększają kompetencje organizacyjne i umiejętności interpersonalne,
– KNIŚ sprzyja również integracji pomiędzy studentami i rocznikami – dzięki wspólnej pracy i spotkaniom możesz poznać ciekawych ludzi, ich pasje, nieustannie inspirować się do działania!

Wydarzenia organizowane w ramach Koła współgrają z planem studiów!
Studenci uczestniczą w wydarzeniach dedykowanych dla danego semestru – dostosowanych do już przerobionego na studiach materiału, zgodnych z ich potrzebami rozwoju inżynierskiego.
Dzięki temu trafiacie na szkolenia, z których jesteście w stanie wynieść więcej, bo jesteście przygotowani na odbiór i zrozumienie prezentowanego materiału.

Spotkania członków KNiŚ
KNiŚ organizuje spotkania, podczas których członkowie prezentują ciekawostki związane z branżą, studiami, wymianą zagraniczną itp. oraz poruszane są sprawy organizacyjne (wstępne zapisy na wydarzenia, proponowanie wydarzeń przez samych studentów, ustalanie ich terminów, zakresu).

Gazetka KNIŚ
KNIŚ wydaje gazetkę, którą pobrać można w postaci plików PDF ze strony www oraz facebook. Znajdziesz tam:
– wywiady z wykładowcami,
– wywiady ze studentami z pasją,
– przydatne informacje na temat studiowania,
– przedruki ciekawych artykułów branżowych,
– streszczenia najciekawszych prezentacji ze spotkań członków,
– prezentacje Waszych prac inżynierskich i magisterskich.

W KNIŚ realizujemy wiele ciekawych projektów, współpracujemy ze szkołami podstawowymi i średnimi, liceami, przedszkolami, współorganizaujemy konferencje, warsztaty i pokazy.

www.facebook.com/KNISPP – nasz fanpane na facebooku

Działalność badawcza związana z technologią oczyszczania ścieków i odnowy wody w przemyśle, udział w konferencjach, praktykach, publikacja wyników badań, współpraca z zakładami przemysłowymi.

W ramach działalności w Kole studenci mają możliwość:
– zmierzenia się z rzeczywistymi problemami technologicznymi i poszukiwania najlepszych rozwiązań,
– przeprowadzenie badań w skali laboratoryjnej oraz w skali technicznej na rzeczywistych obiektach,
– uczestniczenia w procesie wdrożeniowym wyników badań ,
– nauki projektowania – umiejętność patrzenia okiem wykonawcy i użytkownika projektowanych systemów, projektowanie zgodne z najnowszymi standardami,
– realizacji prac inżynierskich i magisterskich
– odbycia praktyk w branżowych firmach i w zakładach przemysłowych,

Jak to działa?
I zasada: Zadaniem inżyniera jest rozwiązywanie istniejących problemów, a nie stwarzanie nowych….
II zasada: Sprawdź, czy ktoś wcześniej nie miał podobnego problemu i go nie rozwiązał?
Uczymy studentów, jak korzystać z baz naukowych, jak zdobywać najnowszą wiedzę, i w jaki sposób nawiązywać współpracę w interdyscyplinarnych zespołach.
•Jeśli problem przed którym stoisz stanowi białą plamę w dziedzinie techniki – masz szczęście – możesz zostać odkrywcą.
• Jeżeli ktoś ten problem rozwiązał wcześniej – nic nie szkodzi – zawsze można coś ulepszyć:)
III zasada: Nie ma problemów, których się nie da rozwiązać.

Prace badawcze zrealizowane w Kole:
1. Zastosowania odpadowego dwutlenku węgla z procesu produkcji piwa do neutralizacji ścieków z przemysłu browarniczego.
System został wdrożony w Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu
2. Odnowa wód pralniczych. Opracowanie technologii odnowy wody po procesie prania z możliwością jej powtórnego wykorzystania
System został wdrożony w pralni MEDIJ k/Gostynia. Obecnie 50% wody jest odnawiana i ponownie wykorzystywana do procesu prania. Opracowana technologia jest konkurencyjna w skali światowej.
3. Odnowa wód w przemyśle kosmetycznym
4. Zastosowanie nowych, biodegradowalnych preparatów do oczyszczania ścieków.

…i inne…

Badania, praktyki, wyjazdy obejmowały przemysły: browarniczy, kosmetyczny, mięsny, rybny, usługi pralnicze, zakłady przetwarzania tworzyw sztucznych, przemysł tłuszczowy, motoryzacyjny, chemiczny, zakłady produkcji żelatyny, i.in.

W toku studiów realizowane są praktyki studenckie.

Studenci naszego Instytutu zainteresowani zrealizowaniem części studiów za granicą mogą skorzystać z programu ERASMUS+

Czytaj dalej na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki o wyjazdach z PP