Studia podyplomowe

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej realizowane są studia podyplomowe związane z kierunkiem studiów Inżynieria Środowiska:

  • Technologie bezwykopowe renowacji rurociągów
    2-semestralne studia podyplomowe obejmujące ponad 200 godzin zajęciowych, realizowane w systemie wieczorowym/weekendowym (piątki/soboty) w formule online.
    Absolwent tych studiów uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne w  przedsiębiorstwach/instytucjach odpowiedzialnych za renowację i eksploatację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, pozna nowoczesne metody bezwykopowej renowacji sieci wodno – kanalizacyjnej, narzędzia informatyczne umożliwiające analizę funkcjonowania tych systemów i wybór optymalnych rozwiązań w zakresie ich renowacji. Pozna zasady i sposoby pozyskiwania i opracowywania danych oraz będzie potrafił je wykorzystywać w praktyce inżynierskiej
    LINK – strona internetowa studiów podyplomowych
    LINK – opis studiów podyplomowych na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej