Podsumowanie publikacji z roku 2023

Podsumowaliśmy publikacje naukowe pracowników naszego Instytutu indeksowane w SIN (Systemie Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej – LINK).

W ostatnim roku kalendarzowym (2023):

  • opublikowaliśmy ponad 50 artykułów naukowych

    • zdobyliśmy łącznie ponad 5060 punktów Ministra Nauki, w tym 1700 pkt za 10 najwyżej punktowanych publikacji
    • sumaryczny wskaźnik cytowań naszych publikacji wynosi IF ≥ 142,0 dla 29 publikacji z IF, w tym 87,6 dla 10 publikacji z najwyższym IF

  • napisaliśmy co najmniej 19 rozdziałów w monografiach naukowych i referatów konferencyjnych
  • byliśmy współautorami co najmniej 1 wydawnictwa książkowego

Szczegóły naszej działalności naukowej są dostępne na stronie „Badania naukowe” (LINK)