Nasza studentka laureatką ogólnopolskiego konkursu Women’s Energy in Transition – Polish Edition 2023!

15 marca w Warszawie odbyła się gala rozdania nagród w ogólnopolskim konkursie Women’s Energy in Transition – Polish Edition 2023, której organizatorem była Dalkia Polska. Nasza studentka Urszula Derkacz została laureatką 3 miejsca w tym konkursie!

Jury konkursu motywując werdykt podkreśliło, że w zgłoszonej pracy inżynierskiej „Modelowanie budynku energooszczędnego zlokalizowanego w różnych krajach Europy pod kątem energooszczędnych rozwiązań instalacyjno-budowlanych” zrealizowanej pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Ratajczak, sfomułowano bardzo ciekawe wnioski, które wpisują się w trwające działania zmierzające do transformacji energetycznej.

Pani Urszula swoją pracą inżynierską konkurowała ze zgłoszonymi pracami magisterskimi, więc tym bardziej na uznanie zasługuje osiągnięcie wysokiego miejsca.

Wyniki pracy Pani Urszuli zostały także opublikowane w artykule naukowym w listopadowym numerze czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (DOI: 10.15199/9.2023.11).