Uruchomienie laboratorium wodorowego Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

W dniu 14 maja 2024 r. odbyło się uruchomienie techniczne laboratorium wodorowego Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych. Laboratorium wyposażone jest w ogniwo paliwowe typu PEM produkcji firmy Viessmann pozwalające na produkcję ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. To przyszłość technologii energetycznych dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
Źródłem energii napędowej dla ogniwa jest obecnie wodór szary produkowany w procesie parowego reformingu gazu ziemnego, który docelowo zastąpiony zostanie wodorem zielonym produkowanym w procesie elektrolizy wody.
W uruchomieniu brał udział przedstawiciel producenta – Pan mgr inż. Szymon Czarkowski, oraz przedstawiciele Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, w tym kierownik projektu Pan Profesor Tomasz Mróz.