dr inż. Joanna Sinacka

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Joanna Sinacka SIN

E-mail: joanna.sinacka@put.poznan.pl

Pokój: 201B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

sylwetka_sinacka_joanna
Wykształcenie
 • 10.2015 – 06.2021

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Studium doktoranckie „Budownictwo a środowisko”

  Tytuł pracy doktorskiej: „Właściwości cieplne sufitów grzewczo-chłodzących
  z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym”

 • 03.2014 – 07.2015

  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II stopnia,
  specjalizacja: Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

  Temat pracy magisterskiej: „Badanie parametrów cieplnych powietrza w budynku pasywnym”

 • 10.2010 – 02.2014

  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

  Temat pracy inżynierskiej: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku biurowego”
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Sustainable building, laboratoria komputerowe- Budownictwo (Construction Engineering and Management) / 2 / S
 • Building Engineering, projekt – Budownictwo (Structural Engineering) / 2 / S
 • Budownictwo energooszczędne, laboratoria komputerowe – Inżynieria Środowiska/ 2 / S
 • Budownictwo zrównoważone, wykład i projekt – Budownictwo (Sustainable Building Engineering) / 1 / S
 • Klimatyzacja z chłodnictwem, projekt – Inżynieria Środowiska/ 1 / S
 • Energy Efficient Buildings – ERASMUS+
Wykaz najważniejszych prac w dorobku naukowym
 • Sinacka J., E. Szczechowiak, An Experimental Study of a Thermally Activated Ceiling Containing Phase Change Material for Different Cooling Load Profiles, Energies 14 (2021),7363, pp. 1-16, 
 • Sinacka J., E. Szczechowiak, Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej, Materiały budowlane 1 (2019), pp. 54-56, 
 • Sinacka J., E. Szczechowiak, P. Żabicka, Wpływ profilu użytkowania pomieszczenia na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w budynku ze stropami grzewczo- -chłodzącymi, Instal 10 (2019), pp. 34-37, 
 • Sinacka J., Ratajczak, Analysis of selected input data impact on energy demand in office building – case study, MATEC Web of Conferences 222, 01015 (2018), pp. 1-8, 
 • Sinacka J., Szczechowiak, Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, T, 49, nr 7 (2018), pp. 271-278, 
 • Sinacka J., E, Szczechowiak, Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energii, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 48, 12 (2017), pp. 497-504, 
 • Jaskulska R., Jaskulska, Efficiency of old and young shelterbelts in reducing the contents of nutrients in Luvisols Agriculture, Ecosystems and Environment 240 (2017), pp. 269-275
 • Filipiak M., Jaskulska, Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w wybranych energooszczędnych układach HVAC w: Budownictwo a środowisko: projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych, praca zbiorowa pod red, Zbigniew Bromberek, Wydawnictwo Zarządu oddziału PZITB w Poznaniu (2017) – pp. 177-190 
 • Jaskulska J., B, Radomski, I. Rzeźnik, A. Figielek, Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute, Rynek Instalacyjny 1-2 (2016), pp. 50-56, 
 • Radomski B., Jaskulska, Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych, Rynek Instalacyjny 11 (2016), pp. 51-56, 

(stan na 2022)

działalność organizacyjna 
 • 2022 – Przewodnicząca zespołu ds. promocji Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
 • 2021 – Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej (kadencja 2020 – 2024)
 • 2020 – Prowadzenie zajęć i opracowanie materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Uczelnia zintegrowana na przyszłość”
 • 2016-2020 – Członek Uczelnianego Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej
 • 2016-2020 – Członek Wydziałowego Samorządu Doktorantów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Poznańskiej
 • 2017 – Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla technikum budowlanego w ramach projektu „Zmieniasz swoją przyszłość sięgając po nowe”
 • 2016, 2018 – Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika
 • 2015, 2017 – Organizacja i prowadzenie warsztatów podczas Dnia Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego 
Szkolenia, uprawnienia i licencje
 • II Letniej Szkoły Energetyki 2019: „Modelowania komputerowego zagadnień cieplno-przepływowych z wykorzystaniem pakietu ANSYS CFD”, Kraków
 • Kurs w ramach projektu NAWA „English Medium Instruction (EMI)”, Poznań, 2019
 • “The TRNSYS GURU E-Learning Series”, 2017
 • Building Integrated Solar Systems” (BISS), COST Action: TU 1205, Third Training School, Warszawa, 2016
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • List gratulacyjny Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego, 2019r. 
 • Wyróżnienie za rozprawę doktorską: Właściwości cieplne sufitów grzewczo-chłodzących z wypełnieniem materiałem zmiennofazowym, przyznane przez RD IŚGiE PP w dn. 11 / 06 / 2021
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM (WYBRANE)
ZAINTERESOWANIA

Sieci neuronowe, turystyka górska, snowboard i jazda na nartach, podróże