prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Janusz Wojtkowiak SIN

E-mail: janusz.wojtkowiak@put.poznan.pl

Pokój: 214B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje ogólne
Prof. Janusz Wojtkowiak prowadzi działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Specjalizuje się w mechanice płynów i technice cieplnej. W latach 1981-1992 pracował w Zespole Naukowo-Badawczym Siłowni Jądrowych w Instytucie Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych PP, a następnie, w tym samym Zespole, przez 2 lata w Instytucie Inżynierii Chemicznej PP. Od 1994 roku jest związany z Instytutem Inżynierii Środowiska PP, najpierw jako adiunkt, następnie od roku 2002 jako profesor nadzwyczajny, a od roku 2013 jako profesor zwyczajny. W latach 1996-1997 był stypendystą Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF). W ramach stypendium, przez rok pracował w Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) – Laboratory of Theoretical Fluid Dynamics w Taejon w Korei Południowej. W latach 2002-2008 był prodziekanem, a w latach 2008-2016 dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP. Od roku 2020 jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PP. Autor lub współautor ponad 130 artykułów naukowych, w tym 31 opublikowanych w czasopismach międzynarodowych.
Wykształcenie
 • 2010-10-07 – Profesor nauk technicznych

 • 1999-06-29 – Doktor habilitowany, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, dziedzina: Nauki techniczne, dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, rozprawa habilitacyjna pt.: „Laminarne przepływy osiowosymetryczne z dużą blokadą koncentryczną
 • 1988-03-14 – Doktor, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, dziedzina: Nauki techniczne, dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, rozprawa doktorska pt.: „Procedura określania optymalnych wartości głównych parametrów konstrukcyjnych awaryjnych systemów obudowy bezpieczeństwa siłowni jądrowej z reaktorem wodnociśnieniowym
 • 1981-03-06 – Mgr inż. Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, kierunek studiów: Mechanika, specjalność: systemy i urządzenia energetyczne, specjalizacja: cieplne maszyny przepływowe, praca magisterska pt.: „Silnik turbogazowy jak źródło napędu pojazdów samochodowych
 • 1976-1981 – VIII Liceum Ogólnokształcące im A. Mickiewicza w Poznaniu, klasa matematyczno-fizyczna
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • The first law of thermodynamics and power calculation of turbomachinery, Szkoła Doktorska PP, wykład (4h)
 • Thermal Engineering in Buildings, wykład (30h), kierunek: Sustainable Building studia Io, sem. 2
 • Fluid Mechanics, wykład (15h), kierunek: Green Energy, studia IIo, sem. 1
 • Fluid Mechanics, wykład (15h), kierunek: Sustainable Building, studia Io, sem. 4
 • Mechanika płynów 2, wykład (30h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia IIo, sem. 1
 • Technika cieplna z miernictwem, wykład (30h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia IIo, sem. 1
 • Wymiana ciepła i masy, wykład (30h), kierunek: Inżynieria środowiska, studia IIo, sem. 1
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Wybrane artykuły w czasopismach międzynarodowych

 [1] Amanowicz Ł., Wojtkowiak J.: Comparison of Single- and Multipipe Earth-to-Air Heat Exchangers in Terms of Energy Gains and Electricity Consumption: A Case Study for the Temperate Climate of Central Europe. Energies (MDPI) 2021, 14, 8217. https://doi.org/10.3390/en14248217.

[2] Wojtkowiak J.: Hydrodynamic Optimization of Coaxial Ground Heat Exchanger. Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME, October 2021, Vol. 143/101205-1, DOI: 10.1115/1.4051080.

[3] Wojtkowiak J.: Amanowicz Ł., Effect of surface corrugation on cooling capacity of ceiling panel, Thermal Science and Engineering Progress Volume 19, 1 October 2020, 100572.

[4] Amanowicz Ł., Wojtkowiak J.: Thermal performance of multi-pipe earth-to-air heat exchangers considering the non-uniform distribution of air between parallel pipes, Geothermics 88, November 2020, 101896.

[5] Amanowicz Ł., Wojtkowiak J.: Approximated flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers for thermal analysis under variable airflow conditions, Renewable Energy 158C (2020), 585-597.

[6] Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., Mróz T.: A new type of cooling ceiling panel with corrugated surface – experimental investigation. International Journal of Energy Research, (John Wiley & Sons), Vol. 43, Issue 13 7275-7286, 2019. https://doi.org/10.1002/er.4753 (doi: 10.1002/er.4753).

[7] Amanowicz Ł., Wojtkowiak J.: Validation of CFD model for simulation of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) flow performance. Thermal Science and Engineering Progress. Elsevier ISSN: 2451-9049, 5(2018), 44-49, 2018.

[8] Popiel C. O., Wojtkowiak J.: Temperature Distribution of Ground in the Urban Region of Poznan City. OLEŚKOWICZ- Experimental Thermal and Fluid Science (Int. Journal), 51, 135-148, 2013.

[9]. Popiel C. O., Wojtkowiak J.: „Experiments on Natural Convection Heat Transfer from an Isothermal Plate on a Semi-Infinite Surface and from a Constrained Horizontal Plate in Air”, Journal of Heat Transfer Research, Vol. 41, No. 3, 2010, 299-311.

[10] Popiel C. O., Wojtkowiak J., Bober K.: Laminar free convective heat transfer from isothermal vertical slender cylinder. Experimental Thermal and Fluid Science – An International Journal, USA, Vol. 32, 607-613, 2007.

[11] Popiel C. O., Ojea R.B.,Wojtkowiak J.: Efficiency of the Horizontal Single Pin Fin Subjected to Free Convection and Radiation Heat Transfer. Heat Transfer Engineering- An International Quarterly, USA, Vol. 28, No 4, 299-309, 2007.

[12] Wojtkowiak J., Popiel C. O.: Inherently Linear Annular-Duct-Type Laminar Flowmeter. (Technical Brief). Journal of Fluids Engineering. Trans. ASME, USA, Vol. 128, 196-198, 2006.

[13] Popiel C. O., Wojtkowiak J.: Experiments on Free Convective Heat Transfer from Side Walls of Vertical Square Cylinder in Air. Experimental Thermal and Fluid Science – An International Journal, USA, Vol. 29, 1-8, 2004.

[14] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J., Biernacka B.: Measurements of Temperature Distribution in ground. Experimental Thermal and Fluid Science  An International Journal, USA, Vol. 25, 301-309, 2001.

[15] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J.: Friction Factor in U-type Undulated Pipe Flow. Journal of Fluids Engineering. Trans. ASME, USA, Vol. 122, 260-263, 2000.

[16] Wojtkowiak J., Popiel Cz. O: Effect of Cooling on Pressure Losses in U-type Wavy Pipe Flow. Int. Communications in Heat and Mass Transfer, USA, Vol. 27, No. 2, 169-177, 2000.

[17] Wojtkowiak J., Hyun J.M.: Fluid Flow and Heat Transfer in a Pipe Containing a Coaxially-Rotating Disk. Fluid Dynamics Research  An International Journal, Japan, Vol. 26, 377-391, 2000.

[18] Wojtkowiak J., Popiel Cz. O.: Experimental Flow Characteristics of a Annular-Type Flowmeter. Flow Measurement and Instrumentation (Int. Journal), Elsevier, Manchester, Anglia, Vol. 10, No. 2, 117-121, 1999.

[19] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J.: Simple formulas for thermophysical properties of liquid water for heat transfer calculations (from 0 to 150 oC). Heat Transfer Engineering – An International Quarterly, USA, Vol. 19, No. 3, 87-101, 1998.

[20] Wojtkowiak J., Kim W.N., Hyun J.M.: Computations of flow characteristics of a rotating-piston-type flowmeter. Flow Measurement and Instrumentation (Int. Journal), Elsevier, Manchester, Anglia, Vol. 8, No. 1, 17-25, 1997.

[21] Wojtkowiak J., Kim W.N., Hyun J.M.: Numerical simulations of a piston-type flowmeter of high linearity. Flow Measurement and Instrumentation (Int. Journal), Elsevier, Manchester, Anglia, Vol. 7, No. 2, 69-75, 1996.

[22] Wojtkowiak J., Popiel Cz. O.: Viscosity correction factor for rotameter. Trans. ASME, Journal of Fluids Engineering, USA, Vol. 118, 569-573, September 1996.

Książki, monografie, podręczniki akademickie

[1] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J.: Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń wymiany ciepła. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015 (stron 164).

[2] Urbanowicz A. E., Wojtkowiak J.: Metoda obliczeń wymienników ciepła z pionową wężownicą. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013 (stron 123).

[3] Wojtkowiak J.: Lumped Thermal Capacity Model. In: Encyclopedia of Thermal Stresses Ed. R.B. Hetnarski. Springer Verlag 2013 (stron 12), 01/2014: pp. 2808-2817; ISBN: 978-94-007-2738-0

[4] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J.: Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń wymiany ciepła. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010 (stron 158).

[5] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J.: Eksperymenty w wymianie ciepła. Wyd. 2 rozszerzone. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007 (stron 224).

[6] Popiel Cz. O., Wojtkowiak J.: Eksperymenty w wymianie ciepła. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004 (stron 170).

[7] Wojtkowiak J.: Laminarne przepływy osiowosymetryczne z dużą blokadą koncentryczną. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Seria Rozprawy, nr 344, Poznań 1999, (stron 120).

(stan na 2022)

Kształcenie kadry
 • Promotor 5 obronionych prac doktorskich

 • Promotor 72 prac magisterskich

 • Promotor 23 prac inżynierskich

 • Recenzent dorobku 8 wniosków o tytuł naukowy profesora

 • Recenzent dorobku w 13 postępowaniach habilitacyjnych

 • Recenzent 20 rozpraw doktorskich

(stan na 2022)

działalność organizacyjna
 • 2020-2024 – Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
 • 2016-2024 – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
 • 2020-2024 – Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • 2016-2024 – Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
 • 2016-2024 – Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej
 • 2016-2024 – Członek Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów
 • 2020-2024 – Rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich w Politechnice Poznańskiej
 • 2020-2024 – Członek Zespołu ds. Monitorowania Strategii Politechniki Poznańskiej
 • 2020-2024 – Członek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • 2020-2024 – Członek Rady Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki
 • 2020.01.01-08-31 – Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
 • 2019-2020 – Ekspert Zespołu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) do spraw budownictwa
  i architektury SI-3 (rozpatrywanie odwołań)
 • 2017-2018 – Członek Zespołu Ewaluacji do Spraw Nauk Inżynierskich EN-1-PRS
 • 2017-2018 – Ekspert Zespołu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) do spraw budownictwa
  i architektury SI-3
 • 2016-2020 – Członek Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich
 • 2016-nadal – Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Engineering Transactions, ISSN 0867-888X
 • 2014-2016 – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa
 • 2008-2024 – Członek Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
 • 2008-2016 – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP
 • 2002-2008 – Prodziekan do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Budownictwa
  i Inżynierii Środowiska PP
 • 2012-nadal – Członek Zarządu KU AZS PP
 • 2011-nadal – Pełnomocnik Rektora PP ds. wdrażania „Programu Polskiej Energetyki Jądrowej”
 • 2002-nadal – Członek Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Wielkopolskim Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy
 • 2001-2008 – Koordynator Instytutowy Programu UE Socrates/Erasmus (IIŚr)
 • 1999-2020 – Członek Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP
 • 1999-2020 – Członek Sekcji Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej
  i Wodnej PAN
Nagrody i wyróżnienia (Wybrane)
 • 2010-08-24 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • 2005-09-15 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM (WYBRANE)
 • Analiza i ocena wyników badań eksperymentalnych dotyczących zaworów mieszających, 2022.
 • Analiza teoretyczna i badania doświadczalne parametrów cieplno-przepływowych innowacyjnego panelu grzewczo-chłodzącego oraz projekt panelu wielofunkcyjnego, 2018.
 • Badania cieplno-przepływowe paneli wielofunkcyjnych w wersji sufitowej i naściennej, 2017.
 • Badania cieplno-przepływowe paneli wielofunkcyjnych. Zwiększenie mocy panelu poprzez rozwinięcie jego powierzchni. Opracowanie koncepcji konstrukcyjnej nowego panelu wielofunkcyjnego, 2017.
 • Analiza parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych pionowych tuneli aerodynamicznych do symulacji swobodnego spadania (latania), 2018.
ZAINTERESOWANIA

Sport, turystyka górska, turystyka kajakowa