dr inż. Filip Pawlak

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Filip Pawlak SIN

E-mail: filip.pawlak@put.poznan.pl

Pokój: 201B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Dr inż. Filip Pawlak (ur. 1989r.) jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.

Zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą efektywność energetyczną budynków i ich systemów technicznego wyposażenia, a także dynamiczne oddziaływania cieplne systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki modelowania przepływu ciepła w budynkach i komfortu cieplnego.

Równolegle do pracy naukowej autor oryginalnych rozwiązań projektowych systemów HVAC bazujących na zaawansowanych technologiach (w tym z wykorzystaniem wielkoskalowych pomp ciepła, systemów płaszczyznowych grzewczo-chłodzących, a także instalacji technologicznych), zaimplementowanych w kilkudziesięciu budynkach o zróżnicowanej funkcji (w tym biurowe, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, usługowe) z wykorzystaniem współczesnych metod realizacji inwestycji opartych o BIM.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2022 – 2023 – studia podyplomowe
  BIM manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
  Uniwersytet WSB Merito Poznań
  Tytuł pracy dyplomowej: „Ryzyko procesu informacyjnego wg ISO 19650-1 i 19650-2”
 • 2022 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ dynamicznych oddziaływań radiacyjnych podłóg chłodzących na ich charakterystyki użytkowe” (LINK do rozprawy i recenzji w SIN)
 • 2015 – 2020 – studium doktoranckie
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 • 2012 – 2013 – studia magisterskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  specjalizacja: zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy magisterskiej: Zastosowanie termografii do określania zasięgu strumienia powietrza”
  Wydział ETSI Caminos Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid (w ramach programu Erasmus)
 • 2008 – 2012 – studia inżynierskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy inżynierskiej: „Wykrywanie lokalizacji przewodów instalacji wodnych za pomocą termografii”
  Stypendysta projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”. Specjalizacja: Techniczne wyposażenie budynków energooszczędnych 

zatrudnienie
 • od 2020 – Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
 
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie:

 • BIM w inżynierii środowiska – wykład i laboratorium, studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska

Wcześniej:

 • Wentylacja – ćwiczenia projektowe, studia I stopnia (stacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2020-2021)
 • Inżynieria ochrony atmosfery – ćwiczenia laboratoryjne, studia I stopnia (stacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2019-2020)
 • Ogrzewnictwo – ćwiczenia projektowe, studia I stopnia (stacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2018-2019)
 • Wentylacja i klimatyzacja – ćwiczenia audytoryjne, studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2016-2018)
 • Systemy wentylacyjne – ćwiczenia audytoryjne, studia II stopnia (niestacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2016-2018)
 • Systemy grzewcze – ćwiczenia laboratoryjne, studia II stopnia (stacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2015-2016)
 • Grafika inżynierska i CAD – ćwiczenia projektowe, studia I stopnia (stacjonarne) na kierunku Inżynieria Środowiska (2014-2015)

Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace 

Dorobek naukowy obejmuje artykuły w czasopismach punktowanych o zasięgu międzynarodowym i krajowe oraz wystąpienia konferencyjne dotyczące problemów obejmujących m.in.:

 • chłodzenie podłogowe
 • modelowanie numeryczne przepływu ciepła w budynkach
 • charakterystyki energetyczne budynków
 • efektywność energetyczna systemów HVAC

Zestawienie najważniejszych prac naukowych dostępne w Systemie Informacji Naukowej PP: Filip Pawlak SIN (LINK) 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2022 – aktualnie – członek Instytutowego Zespołu ds. Promocji Kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Poznańskiej

Szkolenia, uprawnienia i licencje

 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2023 – Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe
 • 2022 – Wyróżnienie Rady Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki Politechniki Poznańskiej za rozprawę doktorską

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • 2018 – współautor nagrodzonego przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja nagrodą „Pascal 2018” projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowo-handlowym „Bałtyk” w Poznaniu
 • od 2014 asystent projektanta, a od  2018 projektant w specjalności instalacyjnej, wykonawca projektów instalacji grzewczo-chłodzących, wodociągowo-kanalizacyjnych, wodociągowych przeciwpożarowych, wentylacyjnych i technologicznych (para z kondensatem, gazy techniczne)