mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Katarzyna Pałaszyńska SIN

E-mail: katarzyna.palaszynska@put.poznan.pl

Pokój: 201B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

WYKSZTAŁCENIE

 • 2010 – 2015 – studium doktoranckie
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 • 2005 – 2010 – jednolite studia magisterskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy inżynierskiej: „Badania emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy rolniczej w kotle grzewczym

zatrudnienie
 • od 2012 – Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace 
 • Recent Achievements in Research on Thermal Comfort and Ventilation in the Aspect of Providing People with Appropriate Conditions in Different Types of Buildings – Semi-Systematic Review / Katarzyna Ratajczak (WIŚiE), Łukasz Amanowicz (WIŚiE), Katarzyna Pałaszyńska (WIŚiE), Filip Pawlak (WIŚiE), Joanna Sinacka (WIŚiE) // Energies – 2023, vol. 16, iss. 17, s. 6254-1-6254-55
 • Carbon Monoxide and Nitric Oxide Concentrations in Flue Gas During Combustion of Agricultural Biomass in the Residental Boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WIŚiE), Marek Juszczak (WIŚiE), Ryszard Ostrowski (WIŚiE) // Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty – 2021, vol. 64, no. 207, s. 125-144
 • Carbon monoxide and nitric oxide concentrations in the flue gas during the combustion of agricultural biomass briquettes in a 25 kW log gasification boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ), Tomasz Grobelny (WBiIŚ), Filip Andrzejczak (WBiIŚ) // Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty – 2019, vol. 62, no. 204, s. 99-114
 • Gaseous emissions during agricultural biomass combustion in a 50 KW moving step grate boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ) // Chemical and Process Engineering: New Frontiers – 2018, vol. 39, no. 2, s. 197-208
 • Energy demand and thermal comfort of HVAC systems with thermally activated building systems as a function of user profile / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Karol Bandurski (WBiIŚ), Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences – 2017, vol. 22, s. 00130-1-00130-7
 • Próba zastosowania w peletach z agrobiomasy dodatków podwyższających temperaturę topnienia popiołu w celu uniknięcia tworzenia się żużla w palenisku / Marek Juszczak (WBiIŚ), Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Kamila Rolirad, Michał Janicki, Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2017, T. 48, nr 8, s. 320-326
 • Problemy ze spalaniem agrobiomasy w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania peletów drzewnych / Marek Juszczak (WBiIŚ), Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2016, T. 47, nr 6, s. 215-223
 • Usefulness assessment of automatic air flow control system with oxygen sensor in a 20 kW boiler with periodic wood pellet supply / Marek Juszczak (WBiIŚ), Wojciech Cichy, Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ) // Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty – 2016, vol. 59, no. 198, s. 111-130
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2022 – aktualnie – członek Instytutowego Zespołu ds. Promocji Kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Poznańskiej

Szkolenia, uprawnienia i licencje
 • „Dozymetrii promieniowania jądrowego”, NCBJ, 2023
 • „Efektywne wykorzystanie ochładzania i ogrzewania budynków i pomieszczeń – TABS”, PZITS, 2023
 • „Sztuka prezentacji, publikowania i efektywnego planowania kariery naukowej”, Fundacja TYGIEL,2023
ZAINTERESOWANIA
 • Literatura fantasy
 • Gra na gitarze
 • Narty