dr hab. inż. Katarzyna Ratajczak

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Katarzyna Ratajczak SIN

E-mail: katarzyna.m.ratajczak@put.poznan.pl

Pokój: 201B – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

sylwetka-ratajczak-katarzyna
ZATRUDNIENIE
 • 2020 –        :           Adiunkt; Instytut Inżynierii Środowiska I Instalacji Budowlanych; Politechnika Poznańska
 • 2017 – 2020:         Adiunkt; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
 • 2008 – 2017:         Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
Wykształcenie
 • 2024 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Osiągnięcie naukowe „Strategia wentylacji pomieszczeń w budynkach istniejących użytkowanych jako żłobki – cykl publikacji”.
 • 2015 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska. Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych ”
 • 2008–2012 – studia III-go stopnia kierunek Budownictwo a Środowisko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 • 2003–2008 – jednolite studia magisterskie kierunek Inżynieria środowiska, Wydział Budownictwa I Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Budownictwo energooszczędne laboratoria (Inżynieria Środowiska, sem. 2, IIst.)
 • Badanie elementów ogrzewczych, wentylacyjnych I klimatyzacyjnych laboratoria(Inżynieria Środowiska, sem. 7, Ist.)
 • Diagnostyka i badanie instalacji HVAC projekt (Inżynieria Środowiska, sem. 6, Ist.)
 • Klimatyzacja z chłodnictwem projekt (Inżynieria Środowiska, sem. 6, Ist.)
 • Gospodarka energetyczna projekt (Inżynieria Środowiska, sem. 6, Ist.)
 • Wentylacja projekt (Inżynieria Środowiska, sem. 5, Ist.)
 • Sustainable buildings wykład (Sustainable building engineering, sem. 4, Ist.)
 • Problemy certyfikacji energetycznej (Studium doktoranckie :Budownictwo a środowisko, IV rok)
 • Energy efficient buildings wykład, projekt (ERASMUS+)

Pozostałe przedmioty: Grafika inżynierska z CAD laboratoria, Materiałoznawstwo laboratoria, Wentylacja ćwiczenia, Systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze projekt i ćwiczenia, Instalacje budowlane projekt (kierunek Budownictwo), Construction engineering projekt (kierunek Budownictwo, w języku angielskim).

KSztałcenie kadry
 • 2019 – promotorstwo pomocnicze w obronionej rozprawie doktorskiej: Lidia Grzegroczyk “Zmiany obciążeń cieplnych budynków niemal zero energetycznych i ich wpływ na topologię układów grzewczych”, promotor: prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, dr inż. Katarzyna Ratajczak. Rozprawa została wyróżniona.
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Publikacje naukowe

 • Katarzyna Ratajczak, Łukasz Amanowicz, Katarzyna Pałaszyńska, Filip Pawlak, Joanna Sinacka (2023) „Recent Achievements in Research on Thermal Comfort and Ventilation in the Aspect of Providing People with Appropriate Conditions in Different Types of Buildings – Semi-Systematic Review”, Energies – 2023, vol. 16, iss. 17.
 • Katarzyna Ratajczak, Edward Szczechowiak, Aneta Pobudkowska (2023), „Energy-Saving Scenarios of an Existing Swimming Pool with the Use of Simple In Situ Measurement , Energies vol. 16, iss. 16.
 • Urszula Derkacz, Katarzyna Ratajczak (2023), „Ocena rozwiązań lokalizacyjno-instalacyjnych budynku biurowego w aspekcie zapotrzebowania na energię” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja T. 54, nr 11.
 • Łukasz Amanowicz, Katarzyna Ratajczak, Edyta Dudkiewicz (2023), „Recent Advancements in Ventilation Systems Used to Decrease Energy Consumption in Buildings – Literature Review”, Energies vol. 16, iss. 4, s. 1853-1-1853-39
 • Ratajczak Katarzyna (2022), “Decentralized Ventilation as a Strategy for Proper IAQ in Existing Nurseries Buildings -Lesson learned from the COVID-19 pandemic”, Aerosols and Air Quality Research 2, 3, 210337-1-210337-18.
 • Ratajczak Katarzyna, Bandurski Karol, Płócienniak Aleksandra (2022), “Incorporating an atrium as a HAVC element for energy consumption reduction and thermal comfort improvement in a Polish climate“, Energy and Buildings 227, 277, s. 112592-1-112592-13.
 • Ratajczak Katarzyna, Basińska Małgorzata (2021), “The well-being of children in nurseries does not have to be expensive: the real costs of maintaining low carbon dioxide concentrations in nurseries”, Energies 14,8, 2035-1-2035-19.
 • Basińska Małgorzata, Ratajczak Katarzyna, Michałkiewicz Michał, Fuć Paweł, Siedlecki Maciej (2021), “The way of usage and location in a big city agglomeration as impact factors of the nurseries indoor air quality”, Energies 14,22, 7534-1-7534-27.
 • Ratajczak Katarzyna, Michalak Katarzyna, Narojczyk Michał, Amanowicz Łukasz (2021), “Real Domestic Hot Water Consumption in Residential Buildings and Its Impact on Buildings’ Energy Performance – Case Study in Poland”, Energies, 14, 16, 5010-1-5010-22.
 • Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward (2021), “The Use of a Heat Pump in a Ventilation Unit as an Economical and Ecological Source of Heat for the Ventilation System of an Indoor Swimming Pool Facility”, Energies 13,24, 6695-1-6695-22.
 • Ratajczak Katarzyna, Pobudkowska Aneta (2020), “Pilot Test on Pre-Swim Hygiene as a Factor Limiting Trihalomethane Precursors in Pool Water by Reducing Organic Matter in an Operational Facility”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 20, 7547-1-7547-14.
 • Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward (2020), “Energy consumption decreasing strategy for indoor swimming pools – Decentralized Ventilation system with a heat pump”, Energy and Buildings, 206, 109574-1-109574-17.
 • Ratajczak Katarzyna, Amanowicz Łukasz, Szczechowiak Edward (2020), “Assessment of the air streams mixing in wall-type heat recovery units for ventilation of existing and refurbishing buildings toward low energy buildings, Energy and Buildings 227, 110427-1-110427-14.
 • Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Ratajczak Katarzyna (2019),Impact of physical and microbiological parameters on proper indoor air quality in nursery”, Environment International, 132, 105098-1-105098-14.

Konferencje naukowe

 • 2023      Ratajczak Katarzyna, Paweł Wargocki (Duński Uniwersytet Techniczny), “Jakość powietrza wewnętrznego i jakość snu – doświadczenia z badań w Polsce”, XVII konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 23-24.11.2023, Polska (referat na zaproszenie)
 • 2023       Ratajczak Katarzyna, Urszula Derkacz, “cena rozwiązań budowlano-instalacyjnych budynku biurowego w aspekcie zapotrzebowania na energię i komfortu klimatycznego”, XVI międzynarodowa konferencja Air, Heat and Energy, 13-16.06.2023, Karpacz, Polska
 • 2023       Ratajczak Katarzyna, Maciej Siedlecki, “ Car traffic or emissions from heating sources: What is responsible for IAQ”, 43rd AIVC -11th TightVent & 9th Venticool Conference, 4-5.10.2023, Kopenhaga, Dania
 • 2023       Ratajczak Katarzyna, Pobudkowska Aneta, Szczechowiak Edward, Iwicka Sonia, “Designing a Swimming Pool Ventilation System: The Influence of the Evaporation Rate “, 10th International Conference on Swimming Pool & SPA, 15-17.02.2023, Bolognia, Włochy
 • 2023       Ratajczak Katarzyna, Pobudkowska Aneta, Narojczyk Michał, “Pre-Swim Hygiene: The Role of the Users’ Behaviour on Pool Water Quality“, 10th International Conference on Swimming Pool & SPA, 15-17.02.2023, Bolognia, Włochy
 • 2022       Narojczyk Michał, Ratajczak Katarzyna, “Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. EKO-DOK 2022”, 6-8.06.2022, Boguszów Gorce, Polska
 • 2021        Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Ratajczak Katarzyna, “Doświadczenia z badań jakości powietrza prowadzonych w placówkach oświatowo-wychowawczych miasta Poznania”, XVI konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 2-3.12.2021, Polska (referat na zaproszenie)
 • 2019       Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Ratajczak Katarzyna, “Wprowadzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu i jej wpływ na fizyczną jakość powietrza”, XV konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 27-28.11.2019r., Polska (referat na zaproszenie)
 • 2019       Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Ratajczak Katarzyna, “Wprowadzenie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu i jej wpływ na mikrobiologiczną jakość powietrza”, XV konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 27-28.11.2019r., Polska (referat na zaproszenie)
 • 2018       Ratajczak Katarzyna, Piotrowska Alicja “Way to achieve swimming pool water parameters with references to polish law requirements” 2018 World Aquatic Health Conference, 10-12.10.2018, Charlston, SC, USA
 • 2018        Basińska Małgorzata, Ratajczak Katarzyna, Tomczyk Jan, “Energy performance for residential building – comparison between theoretical method and real measurements” Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. EKO-DOK 2018”, 16-18.04.2018, Polanica Zdrój, Polska
 • 2017        Ratajczak Katarzyna, Piotrowska Alicja, “Produkty uboczne dezynfekcji wody basenowej i możliwości ograniczania ich wpływu na zdrowie użytkowników”, Dezynfekcja wody – zagrożenia, wyzwania, nowe technologie. 21-22 września 2017 r., Kraków, Polska
 • 2016       Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward, “Installation of Decentralized Ventilation System for Ventilation of an Indoor Swimming Pool”, 12th REHVA World Congress & 9th International Conference on IAQVEC CLIMA 2016, Aalborg, Dania
 • 2016       Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward, “Installation of Decentralized Ventilation System for Ventilation of an Indoor Swimming Pool “, 12th REHVA World Congress & 9th International Conference on IAQVEC CLIMA 2016, Aalborg, Dania
 • 2014       Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward “Energy Consumption and Outdoor Air Ratio in Natatoriums” 14th World Aquatic Health Conference, 8-10.10.2014, Portland, OR, USA
 • 2013        Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward, “Energy Efficient HVAC System in the Indoor Swimming Pool Facilities”, 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC CLIMA 2013 „Energy efficient, smart and healthy buildings” Prague, Czechy
 • 2013        Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward “Energy efficient HVAC system in the indoor swimming pool facilities” 13th World Aquatic Health Conference, 16-18.10.2013, Indianapolis, IN, USA
działalność organizacyjna 
 • 2024       Praca w zespole przygotowującym raport samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I I II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej
 • 2024       Praca w zespole przygotowującym raport samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I I II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej
 • 2022       Praca w zespole przygotowującym uaktualnienie programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I I II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej
 • 2021        Praca w Zespole ds. Przygotowania raportu samooceny na potrzeby akredytacji Komisji akredytacji Uczelni Technicznych KAUT, Certyfikat dla kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej został przyznany w roku 2022
 • 2018       Praca w zespole przygotowującym uaktualnienie programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I I II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Poznańskiej
 • 2017        Praca w zespole przygotowującym raport samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Od 2017 Praca w zespole weryfikującym i uaktualniającym kierunkowe efekty kształcenia i uczenia się oraz od sylabusy (karty ECTS)  dla kierunku Inżynieria Środowiska
 • Od 2008        Członek Zarządu Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej

Członkostwo w Radach, Komisjach i Zespołach

 • 2020 – 2024:        Członek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • 2020 – 2024:        Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 2020 – 2024:        Członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 2022 –         :          Członek Zespołu ds. Promocji kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej
 • 2019 – 2020:         Członek Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • 2019                       Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych II stopnia
 • 2010                       Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów dziennych I stopnia
 • 2009                      Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla studiów dziennych I stopnia
Szkolenia, uprawnienia i licencje
 • 2022 -PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management

 • 2010 – International Passive House Summer School Certificate, Spittal an der Drau, Austria, organizowany przez Passive House Institute, Darmstadt, Niemcy 19-31.07.2010

Projekty, granty i staże naukowe

Projekty naukowe

 • 2020    Politechnika Poznańska, Grant Rektorski 2020 (ERP 33/32/SIGR/33351); Członek zespołu; Projekt: „Ocena wpływu jakości powietrza zewnętrznego na jakość powietrza wewnętrznego w żłobkach w układzie komunikacyjnym miasta Poznania; Czas realizacji projektu: 2020

 • 2018 – 2019   Narodowe Centrum Badań I Rozwoju, Szybka ścieżka; Kierownik Zespołu HVAC projektu OHT; Projekt: Inteligentny OPTYMALIZATOR HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych (OHT) – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych; Budżet projektu: 4,5 mln zł; Czas realizacji projektu: 06.2018-10.2019

 • 2010 – 2013   Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Członek zespołu; Projekt: “Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”; Zadanie badawcze nr 2: „Opracowanie optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiałowych i instalacyjnych budynków.; Etap 4 2011-2012: Optymalizacja energetyczna rozwiązań i technologii instalacyjnych; Etap 6 2012-2013: Przygotowanie wyników badań i rekomendowanych rozwiązań instalacyjnych do publikacji

Inne projekty

 • 2021   Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej program „Welcome to Poland”; Projekt: „PP dookoła świata – rok międzykulturowy; Szkolenie dydaktyczne: „Kto opowie lepszą opowieść, wygrywa, czyli jak prowadzić zajęcia online, żeby studenci nas słuchali”

 • 2021   Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej program „Welcome to Poland”; Projekt: „PP dookoła świata – rok międzykulturowy; Szkolenie dydaktyczne: „Komunikacja międzypokoleniowa”

 • 2020   Narodowe Centrum Badań i Rozwoj; Program: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17; Projekt: 33/32/NCBR/3333-01; Przygotowanie materiałów na zajęcia i prowadzenie zajęć w języku angielskim z przedmiotu: Sustainable Buildings

 • 2022   Akademicki i Naukowy Poznań – Organizacja wykładu otwartego; dr Maarten Keuten, Uniwersytetu Technicznego w Delft (Holandia); „To shower or not to shower… that is the question”

 • 2019   Akademicki i Naukowy Poznań – Organizacja wykładu otwartego; prof. Ernest R. Blatchley III, Purdue University (USA); „Effects of Swimmers on Swimming Pool Chemistry… and Vice Versa”

Wizyty studyjne

 • 2023       ERASMUS+ wyjazd szkoleniowy, Uniwersytet Boloński, Bolonia, Włochy, 02/2023 (opiekun naukowy: Laura Dall’Olio, Ph.D.)
 • 2022       ERASMUS+ wyjazd szkoleniowy, Technical University of Denmark, Kopenhaga, Dania 04/2022 (opiekun naukowy: prof. Paweł Wargocki)
 • 2022       ERASMUS+ wyjazd szkoleniowy, Technical University of Delft, Delft, Holandia, 06/2022 (opiekun naukowy: Maarten Keuten, Ph.D.)

Staże naukowe

 • Visiting scholar w Purdue University, USA (współpraca 3 miesięczna (urlop naukowy 04-07.2023, pobyt w PU 06-07.2023)).
  Politechnika Warszawska, porozumienie o współpracy do przeprowadzenia badań naukowych, 08-11.2022 (4 miesiące).
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 2022       List gratulacyjny za twórczy wkład w kierowanie pracą inżynierską, wyróżnioną w  konkursie “Wyróżniająca się praca dyplomowa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług” organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu
 • 2021        List gratulacyjny za twórczy wkład w kierowanie pracami inżynierskimi, które zdobyły II nagrodę w konkursie “Wyróżniająca się praca dyplomowa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług” organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu
 • 2022       Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową
 • 2022       Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną
 • 2021        Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową
 • 2021        Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność dydaktyczną
 • 2020       List gratulacyjny Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2019/20
 • 2020       Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową
 • 2020       Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną
 • 2017        Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową
 • 2017        List gratulacyjny Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2016/17
 • 2016       Wyróżnienie za rozprawę doktorską w 12 konkursie miasta Poznania na wyróżniające się prace doktorskie obronione na poznańskich uczelniach
 • 2015       National Swimming Pool Foundation Fellowship, National Swimming Pool Foundation, Colorado Springs, CO, USA
 • 2014       Stypendium: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2014       National Swimming Pool Foundation Fellowship, National Swimming Pool Foundation, Colorado Springs, CO, USA
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
 • 06.2018–11.2019       Kierownik zespołu HVAC, Virtual Power Plant z siedzibą w Łodzi, pół etatu