dr inż. Fabian Cybichowski

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Fabian Cybichowski SIN

E-mail: fabian.cybichowski@put.poznan.pl

Pokój: 220B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

WYKSZTAŁCENIE

 • 2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

  Tytuł pracy doktorskiej: „Modelowanie i optymalizacja charakterystyk przepływowych elementów regulacyjnych systemów wentylacji mechanicznej”

 • 1992 – 1997 – studia stacjonarne jednostopniowe
  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  kierunek: Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne jednostopniowe,
  specjalizacja: Urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrona powietrza
  Temat pracy magisterskiej: „Bilans energetyczny zakładu przemysłowego”2005

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Specjalne instalacje cieplne – wykład
 • Specjalne instalacje cieplne – ćwiczenia rachunkowe
 • Ciepłownictwo – ćwiczenia rachunkowe
 • Ciepłownictwo – ćwiczenia projektowe
 • Mechanika płynów – ćwiczenia laboratoryjne
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace 

 • CYBICHOWSKI F., MRÓZ T.: Advantages of adding waste heat powered absorption chiller to the cooling loop in an existing industrial plant, a case study. // Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska / pod red. nauk. Anisimova, J. Danielewicza, E.Szczechowiaka [i in.]; Inst. Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechn. Wrocł. T. 1. Wrocław: Wydaw. Politechn. Wrocł., 2011. – s. 147-152
 • CYBICHOWSKI F., MRÓZ T.: Small scale cogeneration with gas engine in industrial plant – a case study. // Aktualne kierunki rozwoju energetyki: Cz.2. Energetyczne aspekty wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.  ENERGETYKA 2012. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 7-9 listopada 2012, Wrocław., s. 155-162. ISBN 978-83-7493-733-7

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • od 2020 – Koordynator platformy e-Kursy w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
 • 2020 – Opiekun praktyk studenckich w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Szkolenia, uprawnienia i licencje

 • Uczestnik II Letniej Szkoły Energetyki 2019: „Modelowania komputerowego zagadnień cieplno-przepływowych z wykorzystaniem pakietu ANSYS CFD”, Kraków

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • Raport końcowy z badań eksperymentalnych. Modułowej Pompy Ciepła (MPC) / Michał Szymański (WBiIŚ), Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Karolina Czerpińska (DP), Łukasz Malewski (DP) // r1159_2020
 • Audyt energetyczny, Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach / Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // 2014
 • Opinia techniczna na temat projektu hermetyzacji osadników wstępnych, Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach / Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // 2014