dr inż. Anna Duber

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Anna Duber SIN

E-mail: anna.duber@put.poznan.pl

Pokój: 301B, budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Wykształcenie
 • 2015 – 2021 – Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Studium doktoranckie „Budownictwo a środowisko”

  Tytuł pracy doktorskiej: „Biological caproic acid production in microbiome-based processes” (promotor, prof. dr hab inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel)

 • 2011 – 2012 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,

  kierunek: Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia, specjalizacja: Biotechnologia Przemysłowa
  Temat pracy magisterskiej: „Modyfikacja systemu selekcji transformantów drożdży Saccharomyces cerevisiae z wykorzystaniem ekspresji genu gfp ” (promotor, dr hab. inż. Wojciech Juzwa, prof. UPP)

 • 2010 – Universidad Politècnica de València, Hiszpania, semestr letni w ramach programu European Erasmus Student, kierunek: Biotechnologia

 • 2007 – 2011 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, kierunek: Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
  Temat pracy inżynierskiej: „Mikrobiologiczna synteza związków antydrobnoustrojowych przez bakterie kwasu mlekowego” (promotor, prof. dr hab inż. Włodzimierz Grajek)
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Chemia i Biologia Środowiska (laboratorium) – studia I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska,
 • Environmental Chemistry and Biology (laboratorium) – studia I stopnia na kierunku Budownictwo Zrównoważone/Sustainable Building (studia anglojęzyczne)
 • Gospodarka odpadowa (projekty) – studia I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi (projekty) – studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska,
Charkaterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace
 • Zagrodnik, R., Duber, A., Seifert, K., Dark-fermentative hydrogen production from synthetic lignocellulose hydrolysate by a mixed bacterial culture: The relationship between hydraulic retention time and pH conditions, Bioresour. Technol., vol. 358, s. 127309-1-127309-10
 • Duber, A., Zagrodnik, R., Gutowska, N., Łężyk, M., Oleskowicz-Popiel, P., 2022. Lactate and ethanol chain elongation in presence of lactose: Insight into Product Selectivity and Microbiome Composition. ACS Sustain. Chem. Eng. 10, 3407−3416.
 • Zagrodnik, R., Duber, A., Seifert, K., 2021. Hydrogen production during direct cellulose fermentation by mixed bacterial culture: The relationship between the key process parameters using response surface methodology. Clean. Prod. 314, 127971.
 • Brodowski, F., Duber, A., Zagrodnik, R., Oleskowicz-Popiel, P., 2020. Co-production of hydrogen and caproate for an effective bioprocessing of waste. Technol., 318, 123895.
 • Duber, A., Zagrodnik, R., Chwialkowska, J., Juzwa, Oleskowicz-Popiel, P., 2020. Evaluation of the feed composition for an effective medium chain carboxylic acid production in an open culture fermentation, Sci. Total Environ. 728, 138814.
 • Zagrodnik, R., Duber, A., Lezyk, M., Oleskowicz-Popiel, P., 2020. Enrichment Versus Bioaugmentation – Microbiological production of caproate from mixed carbon sources by mixed bacterial culture and Clostridium kluyveri. Sci. Technol. 54, 9, 5864-5873.
 • Chwialkowska J., Duber A., Zagrodnik R., Walkiewicz, F., Lezyk M., Oleskowicz-Popiel P., 2019. Caproic Acid Production from Acid Whey via Open Culture Fermentation – Evaluation of the Role of Electron Donors and Downstream Processing. Technol. 279, 74–83,
 • Duber A., Jaroszynski L., Zagrodnik R., Chwialkowska J., Juzwa W., Ciesielski S., Oleskowicz-Popiel P., 2018. Exploiting the real wastewater potential for resource recovery – n-caproate production from acid whey, Green Chem. 20, 3790–3803.
 • Jankowska E., Duber A., Chwialkowska J., Stodolny M., Oleskowicz-Popiel P., 2018. Conversion of organic waste into volatile fatty acids – the influence of process operating parameters, Chem. Eng. J. 345, 395–403.
 1.  

(stan na 2022r.)

PROJEKTY NAUKOWE
 • 10.2020 – 12.2023 – WasteValue (NCBiR, POLNOR program, Norway grants and EEA) – wykonawca projektu: Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock, nr kontraktu NOR/POLNOR/WasteValue/0002/2019-00 (PI: prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel),
 • 02.2018 – 11.2022 – Preludium 13 (NCN) kierownik projektu: Wpływ bioaugmentacji na formowanie średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz mikrobiomu bakteryjnego w procesach fermentacji kultur mieszanych, nr UMO- 2017/25/N/ST8/01795, (PI: dr inż. Anna Duber),
 • 01.2015 – 06.2018 – LIDER V (NCBiR) główny wykonawca projektu: CaproBiome – produkcja kwasu kapronowego za pomocą mikrobiomu, nr projektu: LIDER/013/261/L-5/13/NCBR/2014, (PI: prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel),
 • SB-MK 2020 wykonawca projektu: Badanie wstępne potencjału sekwencjonowania nanoporowego jako przystępnej metody analizy składu wybranych kultur mieszanych, PI: dr inż. Mateusz Łężyk

 • DS-MK 2018 kierownik projektu: Biologiczna produkcja kwasów karboksylowych ze strumieni odpadowych, nr projektu 01/13/DSMK/0884, PI: dr inż. Anna Duber

 • DS-MK 2017 wykonawca projektu: Wykorzystanie nowoczesnych metod identyfikacji mikroorganizmów do badań biologicznie aktywnych filtrów węglowych, nr projektu: 01/13/DSMK/0864, PI: dr Beata Mądrecka

 • DS-MK 2016 wykonawca projektu: Metody usuwania mikrozanieczyszczeń i utylizacja osadów w systemach oczyszczania ścieków, nr projektu: 01/13/DSMK/0836, PI: dr inż. Wojciech Góra

STAŻE NAUKOWE
 • 09.2016 – 12.2016 – University of Minho, Centre of Biological Engineering, grupa naukowa: BRIDGE – Bioresources, Bioremediation and Biorefinery, Braga, Portugalia
  (opiekun naukowy, prof. Madalena Alves, prof. Alfons Stams). Staż naukowy w projekcie ERC Advanced Grant ‘Novel anaerobes for biobased economy’, waloryzacja odpadowego glicerolu z zastosowaniem mikroorganizmów beztlenowych, wzbogacanie kultur, hodowle beztlenowe, metody biologii molekularnej, metody analityczne,
 • 06.2011 – 10.2011 – University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Department of Food Science, Dania
  Praca z bakteriofagami, izolacja, oczyszczanie i propagacja fagów na dużą skalę, ich charakterystyka metodą host-range, a także za pomocą analizy fragmentów restrykcyjnych fagowego DNA
 • 06.2016 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Olsztyn
  Staż w laboratorium mikrobiologicznym/genetycznym, zastosowanie metod biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej (opiekun naukowy, prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. zw.)