dr inż. Maria Małek

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Maria Małek SIN

E-mail: maria.malek@put.poznan.pl

Pokój: 201B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Wykształcenie
 • 2014-2018 – studia doktoranckie Budownictwo a Środowisko na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, temat rozprawy doktorskiej: Wpływ parametrów przegrody aktywowanej termicznie na komfort cieplny i zużycie energii
 • 2012-2013 – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku Inżynieria Środowiska, na specjalności Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza, temat pracy magisterskiej: Rok porównawczy wykorzystywany w bilansowaniu cieplnym budynków
 • 2008-2012 – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku Inżynieria Środowiska, temat pracy inżynierskiej: Analiza zużycia ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przeznaczonym dla seniorów wyposażonym w mini węzły mieszkaniowe. Udział w programie „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” (specjalność: Techniczne wyposażenie budynków energooszczędnych)
Staże i szkolenia
 • 2017 – School of Engineering (ETSE) Uniwersytetu w Santiago de Compostela, Hiszpania; 1st esLCA Summer School (szkolenie z wewnętrzną rekrutacją)

 • 2016 – COST Action TU1205, Warszawa; Training School 2016-BISTS

 • 2016 – Politechnika Wrocławska, Jelenia Góra, XXX Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „PAULINUM 2016”

 • 2015 – Fraunhofer Italia – Innovation Engineering Center, Bolzano, Włochy; staż naukowy

 • 2015 – Politechnika Wrocławska, Jelenia Góra, XXIX Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „PAULINUM 2015”
 • 2014 – StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków; szkolenie STATISTICA kurs podstawowy
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Grafika inżynierska i CAD (projekt) – typ studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Instalacje budowlane (projekt) – typ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej (projekt) – typ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Odnawialne źródła energii (projekt) – typ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Ogrzewnictwo (projekt) – typ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Systemy grzewcze (ćwiczenia) – typ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Systemy grzewcze (projekt) – typ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Systemy ochrony powietrza (laboratorium) – typ studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Artykuły

 • Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS/ Maria T. Małek (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2019, T. 50, nr 4, s. 142-148
 • Charakterystyka energetyczna budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej na podstawie rzeczywistych danych klimatycznych – okres ogrzewania / Maria Małek (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2016, T. 47, nr 8, s. 312-319
 • Rozwiązania stosowane w budownictwie energooszczędnym a komfort cieplny/ Maria Małek (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Materiały Budowlane – 2016, nr 7, s. 83-86
 • Wpływ rozwiązania ściany zewnętrznej na rozkłady temperatur w przegrodzie/ Maria Małek (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ) // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture – 2016, T. 33,
  63, nr 3, s. 247-254
 • Metody tworzenia, wybór i opracowanie roku porównawczego na podstawie własnej bazy pomiarowej/ Maria T. Małek (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2014, nr 5, s. 165-170

Rozdziały w monografiach naukowych

 • Wykorzystanie programu TRANSYS do analizy termicznej instalacji ciepłej wody z kolektorami słonecznymi termicznymi/ Maria Małek (WBiIŚ) // W: Profesor Halina Koczyk : jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / red. Małgorzata Basińska (WBiIŚ) – Poznań, Polska : Systherm D. Gazińska s.j., 2018 – s. 145-156

Referaty

 • Analiza porównawcza typowego roku meteorologicznego miasta Poznania z własnymi pomiarami/ Maria T. Małek (WBiIŚ), Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // W: 2014 air & heat energy in buildings – Wrocław, Poland : Politechnika Wrocławska. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, 2014 – s. 427-432
Wystąpienia konferencyjne
 • VI Konferencja SOLINA 2016 z referatem: Wpływ rozwiązania ściany słonecznej na rozkłady temperatur w przegrodzie
 • XXX Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „PAULINUM 2016” z referatem: Rozwiązania budowlane w budownictwie energooszczędnym a komfort cieplny
 • XIV Międzynarodowa Konferencja Air, Heat & Energy 2014 z referatem: Analiza porównawcza typowego roku meteorologicznego miasta Poznania z własnymi pomiarami
 • reprezentowanie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego, zorganizowanego przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią na Targach BUDMA 2011 
 • reprezentowanie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej na spotkaniu na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” 2010

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 2017 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2016/2017
 • 2015 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2014/2015

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Obsługa programów

 • MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point
 • AutoCAD
 • Instal-therm HCR, Instal-OZC, Instal-san TS
 • InstalSystem5
 • TRNSYS 17
 • MATLAB R2013a
 • STATISTICA

Zdolności organizacyjne

 • umiejętność prowadzenia badań naukowych
 • budowa stanowiska pomiarowego w ramach rozprawy doktorskiej: Wpływ parametrów przegrody aktywowanej termicznie na komfort cieplny i zużycie energii dzięki wsparciu firmy budowlanej PERI Polska – Oddział Poznań
 • udział w zadaniach badawczych
 • dbałość o szczegóły

Języki

 • angielski (znajomość dobra – w trakcie kształcenia)
 • niemiecki (znajomość podstawowa)