mgr inż. Wiktor Gielniak

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

 

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Wiktor Gielniak SIN

E-mail: wiktor.gielniak@put.poznan.pl

Pokój: 303B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Mgr inż. Wiktor Gielniak (ur. 1997r.) jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.

Zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą technologię ścieków oraz technologię wody oraz gospodarkę obiegu zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej oraz odzysku surowców ze ścieków i osadów ściekowych.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2020 – 2021 – studia magisterskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  specjalizacja: zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy magisterskiej: „Granulacja kłaczkowatego osadu czynnego w reaktorze laboratoryjnym”
  2016 – 2020 – studia inżynierskie
  kierunek: inżynieria środowiska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy inżynierskiej: „Wykorzystanie ścieków przemysłowych jako zewnętrzne źródło węgla do wspomagania procesów denitryfikacji”
  2019 – staż w  programie „AQUASTAŻ” w Dziale Badań i Rozwoju w firmie Aquanet S.A. Wykonywany podczas stażu projekt: Badania zewnętrznych źródeł węgla do wspomagania procesów denitryfikacji.

zatrudnienie
 • 2021 – aktualnie – Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
 • 2020 – 2021 – Starszy Referent Techniczny; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
 
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Aktualnie:

 • Technologia ścieków – laboratorium, studia I stopnia stacjonarne na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Systemy oczyszczania ścieków – laboratorium, studia II stopnia niestacjonarne na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Obiegi zamknięte w systemach oczyszczania ścieków komunalnych – laboratorium, studia I stopnia stacjonarne na kierunku Technologie Obiegu Zamkniętego

Wcześniej:

 • Systemy oczyszczania ścieków – laboratorium, studia II stopnia stacjonarne na kierunku Inżynieria Środowiska

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2022 – aktualnie – członek Instytutowego Zespołu ds. Promocji Kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Poznańskiej
 • 2018 – 2021 – członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej
 • 2017 – 2021 – członek zarządu Koła Naukowego Inżynierii Środowiska działającego na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej
 • 2017 – 2021 – członek zarządu Koła Naukowe Technologii Ochrony Wód działającego na kierunku Inżynieria Środowiska na Politechnice Poznańskiej

PROJEKTY, GRANTY I STAŻE NAUKOWE

 • 2020 – aktualnie – członek zespołu badawczego działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych przy projekcie Integrated system for SImultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater (SIREN)
 • 2020 – aktualnie – członek zespołu badawczego działającego w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych przy projekcie Resilent Water Innovation for Smart Economy (REWAISE)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2020 – Wyróżnienie w konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług organizowanym przez Poznańską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych