dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Mieczysław Porowski SIN

E-mail: mieczyslaw.porowski@put.poznan.pl

Pokój: 218B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

INFORMACJE OGÓLNE

Dr hab. inż. Mieczysław Porowski, profesor PP w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – specjalność naukowa: wentylacja i klimatyzacja.

W swojej pracy naukowej specjalizuje się w wymianie ciepła w wymiennikach z wypełnieniem, a zwłaszcza regeneratorach obrotowych, klimatyzacji pomieszczeń czystych, w tym szpitali oraz optymalizacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Autor ponad 90 prac publikowanych, w tym 3 monografii.

Osiągniecia techniczne są ściśle związane z osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Obejmują one oryginalne rozwiązania systemów klimatyzacyjnych w budynkach dla najbardziej zaawansowanych technologii, a zwłaszcza pomieszczeń czystych, w tym szpitali i farmacji. Autor (główny projektant) projektów systemów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania lub chłodzenia (HVAC – Heating, Ventilation, Air Conditioning) m.in. dla 24 obiektów (lub zespołów obiektów) szpitalnych w Polsce wdrożonych w ostatnich 25 latach. Ogółem dorobek techniczny i wdrożeniowy obejmuje ponad 700 zrealizowanych projektów systemów wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania lub chłodzenia dla budynków szpitalnych lub użyteczności publicznej, przemysłowych, hotelowych, handlowych i mieszkalnych w Polsce i za granicą.

Wykształcenie
 • 2012 – Habilitacja
  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Strategia wyboru energooptymalnego systemu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego”
 • 1989 – Doktorat
  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Akumulacja energii w wymiennikach z wypełnieniem w zastosowaniu do klimatyzacji budynków”
 • 1978 – Magister inżynier
  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego, studia stacjonarne
  kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: urządzenia sanitarne

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Wentylacja przemysłowa (1990–2003) – wykład,
 • Chłodnictwo (1994–2002) – wykład,
 • Wentylacja i klimatyzacja (1990–2003), Klimatyzacja w zaawansowanych technologiach (2004–2009) – ćwiczenia audytoryjne i projektowe,
 • Seminarium dyplomowe: studia I stopnia (2010-2022), studia II stopnia niestacjonarne (2020-2022),
 • Klimatyzacja z chłodnictwem (wykłady z chłodnictwa) – wykład, studia I stopnia,
 • Wentylacja – wykład, studia I stopnia,
 • Systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze – ćwiczenia audytoryjne, studia II stopnia,
 • Promotorstwo prac dyplomowych: 165 prac inżynierskich lub magisterskich
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Publikacje naukowe

 • Porowski M.: An analytical model of a matrix heat exchanger with longitudinal heat conduction in the matrix in application for the exchanger dynamics research. Heat and Mass Transfer, Springer, 2005, vol. 42, no. 1, pp. 12-29;
 • Porowski M., Szczechowiak E.: Influence of longitudinal conduction in the matrix on effectiveness of rotary heat regenerator used in air-conditioning. Heat and Mass Transfer, Springer, 2007, vol. 43, no. 11, pp.1185-1200, udział własny 80%;
 • Porowski : The optimization method of HVAC system from a holistic perspective according to energy criterion. Energy Conversion and Management 2019, vol. 181 s.621-644;
 • Porowski: Energy optimization of HVAC system from a holistic perspective: Operating theater application. Energy Conversion and Management 2019, vol. 182 s.461-496.
 • Porowski M., Jakubiak M.: Energy-Optimal Structures of HVAC System for Cleanrooms as a Function of Key Constant Parameters and External Climate, Energies 2022, vol. 15, iss. 1, s. 313-1-313-41, udział własny 50%;
 • Drojetzki L., Porowski M.: The problem of selecting an energy-optimal cooling system using natural refrigerants in a supermarket application in a humid continental and Mediterranean climate conditions, International Journal of Refrigeration 2022, vol. 136, s. 184-208, – udział własny 50%;
 • Porowski M., Szczechowiak E.: Obciążenia termiczne budynków, a wybór systemu klimatyzacyjnego. Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2004, 12, s. 34-39 – udział własny 80%
 • Porowski M.: Strategia energooptymalnego sterowania układu klimatyzacyjnego przy dopuszczalnych przedziałach tolerancji parametrów, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42, 2 (2011), s. 69-75;
 • Porowski M.: Sterowanie energooptymalne klimatyzacją sal operacyjnych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43, 3 (2011), s. 109-114;
 • Porowski M.: Ocena energetyczna układów klimatyzacyjnych sal operacyjnych z recyrkulacją powietrza, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 46/12 (2015) 485÷489;
 • Kowalski P., Porowski M.: Decision Making Model of Data Center Chilled Water Cooling System, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2016, T. 47, nr 3, s. 108-117,
 • Porowski M., Maćkowiak M.,: Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2018, T.49, nr 9, s.361-367, udział własny 50%;
 • Maćkowiak M., Porowski M.: Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją powietrza i obrotowym regeneratorem energii dla pomieszczenia czystego,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2019, T. 50, nr 8, s. 310-317, udział własny 50%

(stan na 2022r.)

Książki i monografie

 • Porowski M.: Strategia wyboru energooptymalnego systemu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego, Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, 274 s.;
 • Porowski M., Szczechowiak E.: Klimatyzacja pomieszczeń czystych, Poznań, Termedia, 1999, 164 s. – udział własny 50%

(stan na 2022r.)

Działalność organizacyjna
 • Koordynator z ramienia dyscypliny naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej w kadencji 2020 – 2024. 
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska ds. kształcenia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (2012 – 2019). 
 • Opiekun Koła Naukowego Inżynierów Środowiska Politechniki Poznańskiej (2007 – 2012).
Szkolenia, uprawnienia i licencje
 • Uprawnienia projektowe w branży sanitarnej – od 1984 roku.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Nagroda I Stopnia Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2019,
 • Nagroda Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w latach: 1990, 2000, 2006, 2008, 2012,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2012
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB).
 • Członek (2008 – 2020), a w kadencji 2016 – 2020 sekretarz Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 • Prezenter w Sądzie Konkursowym Złotego Medalu MTP na targach INSTALACJE (od 2000r.). 
 • Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB)
 • Autor (główny projektant) wdrożonych projektów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) budynków o różnorodnej funkcji: szpitali, farmacji, laboratoryjnych, przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej, handlowych, hoteli, mieszkalnych – łącznie ponad 700 w ostatnich 25 latach, w tym:
  • 24 obiekty (lub zespoły obiektów) szpitalne m.in.: Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy, Szpital Chirurgii Plastycznej (Specjalistyczne Centrum Medyczne) w Polanicy Zdroju, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, Oddział Transplantacji Szpiku Instytutu Pediatrii SPSK–5 A.M. w Poznaniu, Centrum Biologii Medycznej U.M. w Poznaniu, Międzynarodowe Centrum Onkologii w Otwocku, Centrum Neurobiologii w Warszawie,
  • budynki laboratoryjne m.in.: Diagnostyka Sp. z o.o. w Warszawie, Eurofins w Łodzi,
  • budynki przemysłowe – pomieszczenia czyste o zaawansowanych technologiach m.in.: ZWM Plastica Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, MATOPAT „Bella” Ltd. w Egorievsku (Rosja),
  • budynki przemysłowe m.in.: AMICA we Wronkach, LUMAG w Budzyniu, MARBO w Międzychodzie, LOWARA VOGEL POLSKA w Strzelinie, PLASTICA Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, ROMB w Złotowie, BELLA w Toruniu,
  • budynki zabytkowe m.in.: Aula UAM w Poznaniu (sala koncertowa), Muzeum Narodowe w Poznaniu (Stary Gmach, Nowy Gmach – modernizacja), Muzeum Pałacu w Rogalinie k. Poznania,
  • biurowce m.in: TZMO w Toruniu, Kulczyk – Tradex w Poznaniu, Autostrada Wielkopolska w Poznaniu, PKO BP w Poznaniu,
  • hotele m.in.: Amica we Wronkach, Bałtyk – Park (aktualnie Diune) w Kołobrzegu, Młyn Jacka w Jaroszowicach k.Wadowic, SOFRA w Unieściu (rozbudowa),
  • centra handlowe i logistyczne m. in.: INTERMARCHE (7 obiektów), „mini Mal” (11 obiektów), SALLER MARKET w Nowej Soli, RABEN Logistics (10 obiektów).
 • Obszar realizowanych badań dla otoczenia gospodarczego:
  • Audyty systemów HVAC w budynkach
  • Badania skuteczności wentylacji w budynkach
  • Ekspertyzy i oceny rozwiązań projektowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • Ekspertyzy systemów chłodniczych w aplikacji dla klimatyzacji
ZAINTERESOWANIA

Gitara klasyczna, śpiew solowy, narty zjazdowe, nordic-walking.