dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak, prof. PP

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Joanna Jeż-Walkowiak SIN

E-mail: joanna.jez-walkowiak@put.poznan.pl

Pokój: 317B, budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Wykształcenie
 • 2020 – Profesor Politechniki Poznańskiej
 • 2017 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, rozprawa habilitacyjna pt: „Wpływ właściwości złóż filtrów pospiesznych na efekty technologii odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych”
 • 2000 – uzyskanie stopnia doktora, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, tytuł pracy doktorskiej:Intensyfikacja odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w złożach oksydacyjnych filtrów pospiesznych
 • 1990 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, tytuł pracy magisterskiej: „Reologia osadów pokoagulacyjnych”
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Technologia wody – projekt – studia I stopnia, stacjonarne
 • Systemy Uzdatniania Wody – wykład, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne – studia II stopnia, stacjonarne
 • Technologia Wody – wykład, projekt – studia I stopnia, niestacjonarne
 • Systemy Uzdatniania Wody – wykład, laboratoria, ćwiczenia audytoryjne – studia II stopnia, niestacjonarne
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace
 • Karolina Mazurkiewicz, Joanna Jeż-Walkowiak, Michał Michałkiewicz, Physicochemical and microbiological quality of rainwater harvested in underground retention tanks, Science of the Total Environment – 2022, vol. 814
 • Impact of artificial infiltration on removal of surfactants in surface water treatment process, Cierniak D., Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Makała A., Wyrwas B., Desalination and Water Treatment, 2020, DOI:10.5004/dwt.2020.25738
 • The impact of filtration materials microstructure on its autoactivation for manganese removal from groundwater, Zbysław Dymaczewski, Joanna Falkowska, Angelika Frąckowiak, Joanna Jeż-Walkowiak, Justyna Nawrot, Lidia Dudek, Tomasz Topór, Minerals202010(6), 502; https://doi.org/10.3390/min10060502 (registering DOI) – 30 May 2020
 • Redefining the purpose, goals and methods of disinfection in contemporary water supply systems, Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak , Michałkiewicz M., Sozański M.M., Makała A., Archives of Environmental Protection, 2020, Vol. 46 no. 1 pp. 85–92
 • Znaczenie procesu dezynfekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak , Michałkiewicz M., Sozański M., Ochrona Środowiska, 2019, Vol. 41, 1, s. 3-9
 • Efficiency of Mn Removal of Different Filtration Materials for Groundwater Treatment Linking Chemical and Physical Properties, Jeż-Walkowiak , Dymaczewski Z., Szuster-Janiaczyk A., Nowicka A. B., Szybowicz M.: MDPI Water 2017, Vol.9, Iss. 7, s.1-12

(stan na 2022r.)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
 • od 03.2020 – Członek Komisji Rady Wydziału ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • od 01.2020 – Członek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PP
 • od 10.2019 – Członek Rady Dyscypliny Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki
 • od 03.2017 – Członek Rady Wydziału, Członek Komisji Rekrutacyjnych.
 • 2017 – 2020 – Hospitacje nauczycieli akademickich
 • 2017 – 2019 – Członek Zespołów do oceny wniosków w przewodach doktorskich w latach 2017-2019, trzykrotnie jako przewodnicząca zespołu
Szkolenia, uprawnienia i licencje
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych I językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej, Zadanie 2 – Komunikacja w środowisku wielokulturowym dla pracowników naukowo-dydaktycznych PP, NAWA – Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, miejsce realizacji Centrum Języków i Komunikacji Politechnika Poznańska, POWR.03.03.00-00-PN14/18,
 • “National Languages: Italian Course” hosted by the University of Catania (Italy). The course has been taught asynchronously between the 15th of September and 16th of December of 2022,
 • Aplikacja do “Trainings” w ramach projektu STER INPUTDoc, Moduł I– Establishing contacts, and self-presentation of researchers
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 5 nagród Rektora Politechniki Poznańskiej
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo monografii pt. „Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność”, 2003,
 • Nagroda SEEN-PZITS Aquarina za najlepsze opracowanie naukowe w 2013r.
 • Medal Komisji i Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2022)
Zainteresowania 

Sport, turystyka, muzyka