mgr inż. Hanna Prusak

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Hanna Prusak SIN

E-mail: hanna.prusak@doctorate.put.poznan.pl

Pokój: 301B, budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Informacje ogólne

Mgr inż. Hanna Prusak (ur. 1998r.) realizuje pracę doktorską w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.
Zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarach biorafinerii, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej, zwłaszcza na doskonaleniu procesów produkcji wartościowych bioproduktów z surowców odpadowych. Badania prowadzone w celu realizacji pracy doktorskiej obejmują wykorzystanie mieszanych kultur bakterii w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, skupiając się na generowaniu krótko- i średniołańcuchowych kwasów karboksylowych. W ramach prowadzonych badań optymalizowane są systemy hodowli bioreaktorowych, analizowane metabolity zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe (GC, HPLC) oraz analizowany skład mikrobiomu (NGS).

Wykształcenie
 • 2022 – aktualnie – studia doktoranckie
  w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Politechnika Poznańska
  Tytuł pracy doktorskiej: „Mikrobiologiczna produkcja kwasu bursztynowego z odpadów i ścieków”
 • 2021 – 2022 – studia magisterskie
  kierunek: biotechnologia
  specjalizacja: biotechnologia przemysłowa
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Temat pracy magisterskiej: „Wspomagana cytometrią z obrazowaniem izolacja wysokotłuszczowych mikroalg z wykorzystaniem sortera komórkowego”
 • 2017 – 2021 – studia inżynierskie
  kierunek: biotechnologia
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Temat pracy inżynierskiej: „Wpływ wybranych cieczy jonowych na quorum sensing wybranych grup bakterii”
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Zainteresowania naukowe obejmują problemy dotyczące m.in.:

 • Fermentacja z użyciem mieszanych kultur bakterii
 • Biokonwersja frakcji odpadów organicznych
 • Produkcja krótko- i średnio-łańcuchowych kwasów karboksylowych

Szczegółowy wykaz dorobku naukowego dostępny w SIN: Hanna Prusak SIN

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
 • 2022 – aktualnie – Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Projekty, granty i staże naukowe
 • 2022 – aktualnie – Opus 22 (NCN) – wykonawca projektu: Bioprocesy oparte na mikrobiomie – dogłębna analiza w celu zrozumienia, hodowli i ewolucyjnego doskonalenia społeczności mikroorganizmów – BioMINE w ramach konkursu OPUS 22., nr UMO- 2021/43/B/ST8/00393, (PI: prof. dr. hab inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel)
 • 2023 – SIAM Talent Grant – grant na realizację stażu naukowego na Wageningen University & Research w terminie od kwietnia do października 2024 (opiekun naukowy: prof. dr. Diana Machado de Sousa).
 • 2021-06.2022 – Sonata 15 (NCN) – stypendium Młodego Naukowca, asystent w prowadzonych badaniach: Produkcja kopolimerów PHA przy użyciu mikrobiomu w fermentacji gazowej metanu, nr UMO-2019/35/D/ST8/03530, (PI: dr inż. Mateusz Łężyk)