dr hab. inż. Łukasz Amanowicz, prof. PP

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Łukasz Amanowicz SIN

E-mail: lukasz.amanowicz@put.poznan.pl

Pokój: 201B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

ZATRUDNIENIE
 • 2019 – obecnie: Adiunkt; Instytut Inżynierii Środowiska I Instalacji Budowlanych; Politechnika Poznańska
 • 2016 – 2019: Adiunkt; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
 • 2009 – 2016: Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
Wykształcenie
 • 2022 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Tytuł osiągnięcia: „Analiza wybranych komponentów systemów ogrzewania i wentylacji budynków w aspekcie wzrostu efektywności energetycznej”
 • 2015 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ parametrów konstrukcyjno-operacyjnych na charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC)”.
 • 2009 – uzyskanie tytułu mgr inż., Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska. Tytuł pracy: „Badania wpływu zmian struktury gruntowego wymiennika ciepła w układzie Tichelmanna na jego charakterystykę przepływową”.
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Mechanika płynów, laboratoria (sem. 2, Ist., Inżynieria Środowiska, WIŚiE)
 • Technika cieplna, laboratoria (sem. 2, Ist. Inżynieria Środowiska, WIŚiE)
 • Ciepłownictwo, wykład (sem. 5, Ist. Inżynieria Środowiska, WIŚiE)
 • Systemy Energetyki Komunalnej, wykład (sem. 2, IIst. Inżynieria Środowiska, WIŚiE)
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska, laboratorium (sem. 1, IIst. Inżynieria Środowiska, WIŚiE)
 • Heat engineering in buildings, assignments (sem. 3, I st., Sustainable Building Engineering, WILiT)
 • Fundamentals of Integrated Building Design, lecture (sem. 5, Ist., Sustainable Building Engineering, WILiT)
 • Fundamentals of Integrated Building Design, project (sem. 5, Ist., Sustainable Building Engineering, WILiT)
 • External Infrastructure, lecture (sem. 7, Ist., Sustainable Building Engineering, WILiT)
 • External Infrastructure, project (sem. 7, Ist., Sustainable Building Engineering, WILiT)
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace

Publikacje naukowe

 • Amanowicz Ł., Influence of geometrical parameters on the flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers – experimental and CFD investigations, Applied Energy 2018, 226, 849-861,
 • Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Approximated flow characteristics of multi-pipe earth-to-air heat exchangers for thermal analysis under variable airflow conditions, Renewable Energy 2020, 158, 585-597
 • Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Thermal performance of multi-pipe earth-to-air heat exchangers considering the non-uniform distribution of air between parallel pipes, Geothermics 2020, 88, 101896
 • Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Comparison of Single- and Multipipe Earth-to-Air Heat Exchangers in Terms of Energy Gains and Electricity Consumption: A Case Study for the Temperate Climate of Central Europe, Energies 2021, 14 (24), 8217
 • Amanowicz Ł., Wojtkowiak J., Validation of CFD model for simulation of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) flow performance, Thermal Science and Engineering Progress 2018, 5, 44-49
 • Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., Mróz T., A new type of cooling ceiling panel with corrugated surface – experimental investigation, International Journal of Energy Research 2019, 43 (13), 7275-7286,
 • Amanowicz Ł., Controlling the Thermal Power of a Wall Heating Panel with Heat Pipes by Changing the Mass Flowrate and Temperature of Supplying Water – Experimental Investigations, Energies 2020, 13 (24), 6547
 • Wojtkowiak J., Amanowicz Ł., Effect of surface corrugation on cooling capacity of ceiling panel, Thermal Science and Engineering Progress 2020, 19, 100572
 • Amanowicz Ł., Szczechowiak E., Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (48) 2/2017, 72-78
 • Ratajczak K., Amanowicz Ł., Szczechowiak E., Assessment of the air streams mixing in wall-type heat recovery units for ventilation of existing and refurbishing buildings toward low energy buildings, Energy and Buildings 2020, 227, 110427, IF = 5.879, 140 pkt.
 • Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych, Instal 2019, 10, 20-26
 • Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2019, 50 (6), 231-238
 • Amanowicz Ł., Ratajczak K., Szczechowiak E., Stosowanie rekuperatorów ściennych w budynkach nowych i modernizowanych cieplnie w świetle aktualnych wymagań prawnych, Rynek Instalacyjny 2019, 11, 58-62,
 • Amanowicz Ł., Peak Power of Heat Source for Domestic Hot Water Preparation (DHW) for Residential Estate in Poland as a Representative Case Study for the Climate of Central Europe, Energies 2021, 14, 8047
 • Ratajczak K., Michalak K., Narojczyk M., Amanowicz Ł., Real Domestic Hot Water Consumption in Residential Buildings and Its Impact on Buildings’ Energy Performance – Case Study in Poland, Energies 2021, 14, 5010

Podręczniki akademickie i skrypty

 • Amanowicz Ł., Schiller T., Mechanika płynów w inżynierii środowiska – wybrane zagadnienia w eksperymentach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2022
 • Bagieński Z., Amanowicz Ł., Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018, ISBN 978-83-7775-519-8
 • Oleśkowicz-Popiel Cz., Amanowicz Ł., Eksperymenty w technice cieplnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2017, ISBN 978-83-7775-446-7
 • Oleśkowicz-Popiel Cz., Amanowicz Ł., Eksperymenty w technice cieplnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, ISBN 978-83-7775-425-2
działalność organizacyjna 
 • 2022 – obecnie:      Członek Rady Dyscypliny Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej
 • 2022 – obecnie:      Członek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej
 • 2021 – obecnie:      Członek Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • 2012 – obecnie:      Opiekun naukowy Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 • 2007:                       Założyciel Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
PATENTY
 • 2020 – patent nr PL 235704 B1 pt. „Wielopłaszczyznowy monolityczny panel grzewczo-chłodzący”
 • 2018 – zgłoszenie patentowe nr P.425848 [WIPO ST 10/C PL 425848] pt. „Wielopłaszczyznowy monolityczny panel grzewczo-chłodzący”
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 2022 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2021/2022.

 • 2022 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2021/2022

 • 2021 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021.

 • 2020 – Specjalna Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2019.

 • 2019 – Dyplom Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego.

 • 2018 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018.

 • 2017 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017.

 • 2016 – Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016.

 • 2015 – Wyróżnienie przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pracy doktorskiej pt. „Wpływ parametrów konstrukcyjnooperacyjnych na efektywność powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PRGWC)”.

 • 2013 – Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2012/2013.

ZAINTERESOWANIA

Turystyka górska