dr inż. Radosław Górzeński

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Radosław Górzeński SIN

E-mail: radoslaw.gorzenski@put.poznan.pl

Pokój: Domek pasywny, zlokalizowany przy ulicy Berdychowo, na przeciwko H21-21 – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Dr inż. Radosław Górzeński, adiunkt  w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – specjalność naukowa: wentylacja i klimatyzacja. Autor oraz współautor ponad 40 recenzowanych publikacji dotyczących systemów wentylacji i klimatyzacji, jakości powietrza, budynków pasywnych i niskoenergetycznych, szczelności powietrznej budynków i zarządzania energią w zespołach budynków.

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk technicznych

Praca doktorska pt. „Koncepcja wentylacji w budynkach niskoenergetycznych” obroniona na WBiIŚ Politechniki Poznańskiej w 2009r.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Diagnostyka instalacji HVAC
 • Systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze

Prace dyplomowe

Promotor ponad 60 prac magisterskich i inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.

Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace 
 • Antal M., Cioara T., Anghel I., Gorzenski R., Januszewski R., Oleksiak A., Piatek W., Pop C., Salomie J., Szeliga W., Data Centers in Smart City: Reuse of Waste Heat in Nearby Neighborhoods, Energies March 2019, Volume 12 Issue 5 Article 814
 • Kurowski K., Górzeński R., Kąkolewo EPPG airfield: new R&D and testing site for UAVs, Advanced Training Course: Modern Technologies Enabling Safe and Secure UAV Operation in Urban Airspace, 25-30 Nov 2019, Agadir, Morocco
 • Śniatała P., Iyengar S., Bendarma A., Klósak M.: Modern Technologies Enabling Safe and Secure UAV Operation in Urban Airspace, NATO Science for Peace and Security Series, Nawrocki M., Kurowski K., Górzeński R.: Cyber space and Aviation 4.0 – new testing facilities for next generation of cyber-physical, autonomous and air traffic control systems
 • Górzeński R., Szymański M., Górka A., Mróz T., Airtightness of buildings in Poland, International Journal of Ventilation, v.12/4 03.2014, ISSN 1473-3315
 • Szymański M., Górka A., Górzeński R., Large buildings airtightness measurements using ventilation systems, International Journal of Ventilation, v.14/4 03.2016, ISSN 1473-3315
 • Szymański M., Górzeński R., Mróz T., Air tightness of buildings in Poland, 2013 AIVC airtightness workshop, Washington DC, USA, 18-19.04.2013
 • Górzeński R., Szymański M., Mróz T., Large public buildings air tightness in Poland, 2013 AIVC airtightness workshop, Washington DC, USA, 18-19.04.2013
 • Górzeński R., Szymański M., Szczechowiak E., Low Energy Educational Building Investment Process – Case Study, 11th REHVA world Congress CLIMA 2013, Prague, 16-19.06.2013
 • Szymański M., Górka A., Górzeński R., Large buildings airtightness measurements using ventilation systems, 35th AIVC , 4th TightVent, 2nd venticool Conference, Ventilation and airtightness in transforming the building stock to high performance, Poznań 2014, ISBN: 2-930471-44-1
 • Górka A., Górzeński R., Szymański M., Bandurski K., Multivariant measurements of air tightness of multi-family building, 36th AIVC, 5th TightVent, 3rd venticool Conference, Effective ventilation in high performance buildings, Madrid 2015, ISBN: 2-930471-45-X
 • Szkarłat K., Górka A., Górzeński R., Szymański M., Electrothermal actuators with PWM control, 36th AIVC, 5th TightVent, 3rd venticool Conference, Effective ventilation in high performance buildings, Madrid 2015, ISBN: 2-930471-45-X
 • Ciałkowski M., Krupa W., Frąckowiak A., Górzeński R.: The algorithm of determination of static atmosphere parameters, Journal of Mechanical and Transport Engineering 2016 vol. 68, no 1, pp 5-33, ISSN 2300-3596
 • Ciałkowski M., Krupa W., Frąckowiak A., Górzeński R.: The analysis of the influence of temperature and atmospheric pressure measurement errors on the altitute determination error, Journal of Mechanical and Transport Engineering 2016 vol. 68, no 1, pp 35-52, ISSN 2300-3596
 • Ciałkowski M., Krupa W., Frąckowiak A., Maćkiewicz A., Górzeński R.: Determining the parameters of static atmosphere based on experimental data, Journal of Mechanical and Transport Engineering 2016 vol. 68, no 1, pp 53-63, ISSN 2300-3596
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Opiekun praktyk studenckich w ramach programów Erasmus i IAESTE
 • Opiekun koła naukowego Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej (2007-2023)
 • Koordynator budowy infrastruktury lotniczej Politechniki Poznańskiej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury lotniczej w Kąkolewie” (2018-2022)
 • Członek Rady Nadzorczej spółki z udziałem Politechniki Poznańskiej AeroPort Spółka z o.o. (2019)
 • Zarządzający projektem z ramienia Zamawiającego w ramach budowy budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz rozbudowy budynku Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2018)
 • Przedstawiciel Politechniki Poznańskiej w komisji AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) działającej w ramach IEA (2016)
 • W latach 2008-2023 zaangażowany w ramach działalności Działu Projektów Politechniki Poznańskiej w realizację szeregu prac i opracowań (opracowanie koncepcji, analiz, programów funkcjonalno-użytkowych, weryfikacja branży HVAC) związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (budowa Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii, Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej, Hali Sportowej, budynku niemal zero-energetycznego Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, Rektoratu Politechniki Poznańskiej) oraz eksploatacyjnych i modernizacyjnych (budynek Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, modernizacja węzłów cieplnych Politechniki Poznańskiej, modernizacja akademików DS2-DS6)
 • Opiekun naukowy ekipy Aero Design Politechniki Poznańskiej w ramach  ponad 20 zawodów SAE Aero Design, AUVSI SUAS, Air Cargo Challenge i TeknoFest rozgrywanych w USA, Brazylii, Meksyku, Turcji  i Niemczech w latach 2008-2022 (m.in. zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zawodów SAE Aero Design West 2018, Los Angeles)

Szkolenia, uprawnienia i licencje

 •  

Projekty, granty i staże naukowe

 • Kierownik projektu Horyzont 2020 RENergetic (2020-2024)
 • Współwykonawca, specjalista ds. badań i kierownik w ramach projektów zleconych przez NCBiR, EFRR, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015-2018)
 •  Kierownik sześciu projektów MNiE Generacja Przyszłości! (2014-2015) i Najlepsi z najlepszych! (2017-2023) zleconych Politechnice Poznańskiej do realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o łącznej kwocie dofinansowania ponad 1 mln zł.

Patenty

 • Współautor zgłoszenia patentowego do UPRP pod tytułem „System nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych” (nr zgłoszenia P.418887)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (maj 2019r.)
 • Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (czerwiec 2019r.).

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
 • Autor szeregu opracowań, analiz i koncepcji rozwiązań technicznych układów HVAC w budynkach Politechniki Poznańskiej
 • Wyróżniony nagrodą branżową Stowarzyszenia Polska Wentylacja Pascal 2022 za projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania Poznań ul. prof. Jacka Rychlewskiego 2, współautor projektu
 • Prezes Aeroklubu Poznańskiego od 2022r.
 • Członek Zarządu Aeroklubu Poznańskiego od 2003r.