dr inż. Andrzej Odyjas

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Andrzej Odyjas SIN

E-mail: andrzej.odyjas@put.poznan.pl

Pokój: 219B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

WYKSZTAŁCENIE

 • 2021 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania dynamicznych oddziaływań systemów sufitów chłodzących na ich sprawność użytkową i komfort cieplny w klimatyzowanych pomieszczeniach”
 • 1982 – 1989 – studia magisterskie, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Inżynieria Środowiska

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze – wykłady, ćwiczenia, projekty
 • Wentylacja – wykłady, ćwiczenia, projekty
 • Klimatyzacja – wykłady, ćwiczenia, projekty
 • Systemy energetyki komunalnej – projekty
 • Chłodnictwo dla klimatyzacji – wykłady, projekty

Charakterystyka doroku naukowego i najważniejsze prace
 • Odyjas Andrzej, Górka Andrzej, Simulations of floor cooling system capacity, Applied Thermal Engineering 51 (2013) s. 84-90,
 • Górka Andrzej, Odyjas Andrzej, Numeryczny model działania systemu posadzki chłodzącej, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska / red. nauk. Sergey Anisimov [et al.]. – Wrocław : Politechnika Wrocławska. – T. 1, 2011. – S. 207-212
 • Odyjas Andrzej, The relation between type of cooling loads and capacity of cooling floor system, Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska / red. nauk. Sergey Anisimov [et al.]. – Wrocław : Politechnika Wrocławska. – T. 2, 2011. – S. 123-128 
 • KBN Nr 4 T07E 059 29 (2005-2008): Własny projekt badawczy „Metoda wyznaczania obciążeń cieplnych i chłodniczych dla powierzchniowych sposobów chłodzenia i ogrzewania budynków” – (kierownik projektu).
 • Odyjas Andrzej, Górka Andrzej, Określanie obciążeń chłodniczych w radiacyjnych systemach chłodzenia pomieszczeń, XII International conference : air conditioning protection and district heating 2008 / ed. Basler, M. Fijewski, M. Klimczak / Wroclaw University of Technology [i in.] [org.], Wrocław-Szklarska Poręba, 26-29 June 2008. – Wrocław : PZITS, 2008. – S. 327-332
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2021 – aktualnie – Opiekun praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 2015 – medal KEN za działalność dydaktyczną

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

 • Wieloletnia działalność projektowa z zakresu technicznego wyposażenia budynków w instalacje sanitarne i mechaniczne. Współautorstwo w wykonaniu projektów instalacji sanitarnych i mechanicznych a w szczególności instalacji wentylacji i klimatyzacji w wielu prestiżowych i wielkokubaturowych obiektach w Poznaniu i całej Polsce.