dr inż. Wojciech Rzeźnik

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Wojciech Rzeźnik SIN

E-mail: wojciech.rzeznik@put.poznan.pl

Pokój: 219B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Dr inż. Wojciech Rzeźnik (ur. 1977 r.), adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Autor rozprawy doktorskiej „Odzysk ciepła z budynku inwentarskiego”. Poza tym autor oraz współautor ponad 40 recenzowanych publikacji i wielu popularno-naukowych dotyczących ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, odorymertii oraz technik ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Inżynieria Ochrony Atmosfery
 • Systemy Ochrony Powietrza
 • Ochrona Środowiska w Energetyce
Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace
 • Rzeźnik W., Rzeźnik I., Hara P.  Comparison of Real and Forecasted Domestic Hot Water Consumption and Demand for Heat Power in Multifamily Buildings, in Poland. Energies, 2022, 15(19), s. 6871-1-6871-17.
 • Rzeźnik W., Mielcarek-Bocheńska P. Odour Emissions from Livestock Buildings. Atmosphere, 2022,  13,(2), s. 254-1-254-15.
 • Mielcarek-Bocheńska P., Rzeźnik W. Odors and ammonia emission from a mechanically ventilated fattening piggery on deep litter in Poland. Archives of Environmental Protection, 2022,  48 (2), s. 86-94.
 • Mielcarek-Bocheńska P., Rzeźnik W. Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in EU Countries – State and Perspectives, Atmosphere, 2021, 12(11),  s. 1396-1-1396-18.
 • Rzeźnik W., Mielcarek-Bocheńska P. Effect of the Slurry Application Method on Odour Emissions: A Pilot Study. Polish Journal of Environmental Studies, 2020,  29(2), s. 1503-1509.
 • Rzeźnik W., Mielcarek P. Agricultural biogas plants in Poland. 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Developments. Jelgava, Łotwa, 23.-25.05.2018.S.1760-1765
 • Golimowski W., Berger W.A., Pasyniuk P., Rzeźnik W., Czechlowski M., Koniuszy A. Biofuel parameter dependence on waste fats’ fatty acids profile. Fuel, 2017, 197, s.482-487
 • Rzeźnik W., Mielcarek P., Rzeźnik I. Assessment of energetic potential cherry stones in Poland / Wojciech Rzeźnik, Paulina Mielcarek, Ilona Rzeźnik , Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2016, 61(1), s. 84-87.
 • Mielcarek P., Rzeźnik W. Odor Emission Factors from Livestock Production, Polish Journal of Environmental Studies, 2015,  24(1), s. 27-35.
 • Rzeźnik W., Mielcarek P., Jugowar J. L. The Emission of Odor from Livestock Buildings for Dairy Cattle in Poland. Applied Engineering in Agriculture, 2014, 30(6), s. 961-970
  (stan na 2022r.)
działalność organizacyjna 
 • 2019/2022 – Członek Centralnej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne II-go stopnia
Szkolenia, uprawnienia i licencje
Projekty, granty i staże naukowe
 • Koordynator działania WP4 w projekcie BIOGAS&EE „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”, w latach 2015-2017.
 • Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących energetyki odnawialnej: 
  • Biosire “Biofuels and Electric Propulsion Creating Sustainable Transport in Tourism Resorts”, 
  • BioMotion „Bio fuels in Motion”,
  • RAMseS “Renewable Enargy Agricultural Multipurpose System For Farmers”.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2019/2020
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczm
 • W latach 2010-2014 członek Rady Naukowej Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Członek Polskiego Towarzystwa Techniki Rolniczej, w latach 2020-2023 członek zarządu PTIR Odział Poznań. 
ZAINTERESOWANIA

Turystyka rowerowa i kajakowa, motoryzacja, majsterkowanie