dr inż. Ilona Rzeźnik

Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Ilona Rzeźnik SIN

E-mail: ilona.rzeznik@put.poznan.pl

Pokój: 220B budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

ZATRUDNIENIE
 • 2009 – obecnie     Adiunkt; Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych; Politechnika Poznańska
 • 2001 – 2009          Asystent; Instytut Inżynierii Środowiska; Politechnika Poznańska
Wykształcenie
 • 2008 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja cieplna części przeszklonej okien”, praca pod kierunkiem dr hab. inż. Janusza Wojtkowiaka, prof. nadzw.
 • 2001 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  2001 r., tytuł pracy: „Analiza efektywności etapowej termomodernizacji na przykładzie obiektu edukacyjnego”, promotor dr inż. Bronisława Antoniewicz
PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • Mechanika płynów (wykłady, ćwiczenia) – I i II stopień
 • Technika cieplna (wykłady, ćwiczenia) – I stopień
 • Technika cieplna z miernictwem (wykłady, ćwiczenia) – II stopień
 • Wymiana ciepła (wykłady, ćwiczenia – II stopień
 • Fluid mechanics (ćwiczenia) – I stopień, w j. angielskim

Prace dyplomowe

 • Prace inżynierskie – 45
 • Prace magisterskie – 56
  (stan na 2022r.)

 

Charakterystyka dorobku naukowego i najważniejsze prace
 • Comparison of Real and Forecasted Domestic Hot Water Consumption and Demand for Heat Power in Multifamily Buildings, in Poland / Wojciech Rzeźnik (WIŚiE), Ilona Rzeźnik (WIŚiE), Paweł Hara // Energies – 2022, vol. 15, iss. 19, s. 6871-1-6871-17
 • Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2018, T. 49, nr 1, s. 20-25
 • Investigation of temperature drop in domestic hot water circuit / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences – 2018, vol. 44, s. 00158-1-00158-7
 • Study on water evaporation rate from indoor swimming pools / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences – 2017, vol. 22, s. 00150-1-00150-8
 • Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute / Joanna Jaskulska (WBiIŚ), Bartosz Radomski, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Agnieszka Figielek // Rynek Instalacyjny – 2016, nr 1-2, s. 50-56
 • Assessment of energetic potential cherry stones in Poland / Wojciech Rzeźnik, Paulina Mielcarek, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering – 2016, vol. 61, nr 1, s. 84-87
 • Effect of season on gases emissions from free-stall barns for dairy cows / Wojciech Rzeźnik, Paulina Mielcarek, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering – 2016, vol. 61, nr 2, s. 86-91
 • Pilot Study of Greenhouse Gases and Ammonia Emissions from Naturally Ventilated Barns for Dairy Cows / Wojciech Rzeźnik, Paulina Mielcarek, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // Polish Journal of Environmental Studies – 2016, vol. 25, no. 6, s. 1-10
 • Effect of heat recovery from deep litter piggery on greenhouse gases and ammonia emissions / Wojciech Rzeźnik, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering – 2015, vol. 60, nr 2, s. 72-75
 • Analiza sposobów podgrzewania wody do celów spożywczych / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Piotr Derdziński, Wojciech Rzeźnik // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 2014, nr 7, s. 256-260
  (stan na 2022r.)
działalność organizacyjna 
 • Od 2021- członek Instytutowej komisji Do Spraw Jakości Kształcenia.
 • Od 07.2020 – członek Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego na Politechnice Poznańskiej
 • 2012 – sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Inżynieria Środowiska
 • 2010 i 2011 – przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Inżynieria Środowiska
 • Od 2013 – zajmuje się planowaniem i rozliczaniem obciążeń dydaktycznych w Zakładzie Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2022r.
 • List gratulacyjny Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska dla wyróżniającego się nauczyciela akademickiego w 2017r.
Zainteresowania

Kuchnia, ogród, turystyka górska.