dr inż. Tomasz Kaźmierski

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki

Profil w Systemie Informacji Naukowej PP: Tomasz Kaźmierski SIN

E-mail: tomasz.kazmierski@put.poznan.pl

Pokój: 312B, budynek WTCH – LINK (mapa kampusu)

Konsultacje: – LINK (wykaz konsultacji pracowników instytutu)

Informacje Ogólne

Zajmuję się systemami wodno-kanalizacyjnymi. W szczególności nowymi metodami transportu ścieków. Jestem autorem nowej metody doboru pompowni kanalizacyjnych uwzględniającej wielokryterialne wspomaganie decyzji. Interesuje się również efektywnością transportu cieczy, energią wbudowaną w systemy wodno-kanalizacyjne oraz możliwością odzysku z nich energii. Jestem recenzentem czasopism międzynarodowych w swojej dziedzinie. Otrzymałem indywidualną nagrodę J.M. Rektora PP za osiągnięcia naukowe.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
  • Informatyczne podstawy projektowania (ćwiczenia laboratoryjne) – inżynieria środowiska, stacjonarne, I stopień, 1 semestr
  • Instalacje sanitarne i pożarowe (wykład) – inżynieria środowiska, stacjonarne, I stopień, 3 semestr
  • Konstrukcje mechaniczne (ćwiczenia audytoryjne) – inżynieria środowiska, stacjonarne, I stopień, 3 semestr
  • Konstrukcje mechaniczne (ćwiczenia projektowe) – inżynieria środowiska, stacjonarne, I stopień, 3 semestr
  • Systemy wodociągowe (wykład) – inżynieria środowiska, stacjonarne, II stopień, 1 semestr
  • Systemy wodociągowe (ćwiczenia projektowe) – inżynieria środowiska, stacjonarne, II stopień, 1 semestr
  • Systemy wodociągowe (wykład) – inżynieria środowiska, niestacjonarne, II stopień, 2 semestr